زيدون

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر زيدون

محمدپور فاطمه

محمدپور فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

7سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
گل افشان حسین

گل افشان حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | محروم-بومي سيل زده خوزستان

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
موری زاده علیرضا

موری زاده علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | محروم-بومي سيل زده خوزستان

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نوروزی علیرضا

نوروزی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
کنارکوهی عرفان

کنارکوهی عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رزاقی حمید رضا

رزاقی حمید رضا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:21:28 AM
Menu