آبادان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر آبادان

قائمی فر میلاد

قائمی فر میلاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

8سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
قنبری عدیوی آذین

قنبری عدیوی آذین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
سعیدی فر فیروزه

سعیدی فر فیروزه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
شانکی باورساد الهه

شانکی باورساد الهه

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

7سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ورمزیار متین

ورمزیار متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حیدری حدیث

حیدری حدیث

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
فهیمی پور فرزاد

فهیمی پور فرزاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
محمدیان علیرضا

محمدیان علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
کنعانی مرتضی

کنعانی مرتضی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
بغلانی نژاد محمدرضا

بغلانی نژاد محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
جوبه محمد

جوبه محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
رشیدی محمد

رشیدی محمد

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رامی محمد امین

رامی محمد امین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
غلام زاده مجتبی

غلام زاده مجتبی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
فروزنده سهیل

فروزنده سهیل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شعبانی فاطمه

شعبانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
درستکار ملیکا

درستکار ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اوژن پور ابوالفضل

اوژن پور ابوالفضل

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
کعبی پور فردوس

کعبی پور فردوس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جلالوندی سروش

جلالوندی سروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رشیدنیا سحر

رشیدنیا سحر

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
حیات داودی شهریار

حیات داودی شهریار

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
غبیشی محمد

غبیشی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
داودبهاروند امیرمحمد

داودبهاروند امیرمحمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرجی فرجاد

فرجی فرجاد

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مرهونی عاطفه

مرهونی عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عزیزی فرید

عزیزی فرید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
علوانی علی

علوانی علی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
انصاری آتنا

انصاری آتنا

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
دریا زاده هستی

دریا زاده هستی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابوعلی پردیس

ابوعلی پردیس

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مسعودی بهار

مسعودی بهار

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

زبان
محمدی مینابیان منصوره

محمدی مینابیان منصوره

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نظری دلارام

نظری دلارام

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جلالوندی سرور

جلالوندی سرور

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پلنگ زا پدرام

پلنگ زا پدرام

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
معرفی محمدرضا

معرفی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شخم زن حدیث

شخم زن حدیث

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باوی شروق

باوی شروق

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدی خشوئی رها

محمدی خشوئی رها

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
وحیدی خلود

وحیدی خلود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مطوری نجمه

مطوری نجمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسینی آیدا

حسینی آیدا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباس زاده دانیال

عباس زاده دانیال

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
احصائی احمد

احصائی احمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
کاظمی اسفه آذین

کاظمی اسفه آذین

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحمتی چرمهینی فاطمه

رحمتی چرمهینی فاطمه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
میاور فاطمه

میاور فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حمادی نادر

حمادی نادر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ربیعی مطلق فاطمه

ربیعی مطلق فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ناصری علیرضا

ناصری علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نصیری پوریا

نصیری پوریا

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
افراسیابی فاطمه

افراسیابی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بوالی مائده

بوالی مائده

تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خدابخشی محمد

خدابخشی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهاجرانی محمدجواد

مهاجرانی محمدجواد

اقتصاد|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آلبوغبیش حسین

آلبوغبیش حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدی نژاد نازنین

احمدی نژاد نازنین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شمعی خشاب کوثر

شمعی خشاب کوثر

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عسکرزاده عارف

عسکرزاده عارف

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
علی زاده مرتضی

علی زاده مرتضی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
فکرنشان زهرا

فکرنشان زهرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تنها راحیل

تنها راحیل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قیسی علی

قیسی علی

مهندسي ماشين الات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سبزی وند آیدا

سبزی وند آیدا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فرهانیان سمیه

فرهانیان سمیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نواصر رضائی آمنه

نواصر رضائی آمنه

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نایبی مهدی

نایبی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عباسی عسل

عباسی عسل

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مظاهری عارف

مظاهری عارف

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدنژاد حسن

محمدنژاد حسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدی پور پریا

محمدی پور پریا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
باوی سارا

باوی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دارایی امیرحسین

دارایی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مقدم امید

مقدم امید

باستان شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پلنگ زا آیدا

پلنگ زا آیدا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عنبری خالدی فاطمه

عنبری خالدی فاطمه

مهندسي پزشکي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ناصرپور فائزه

ناصرپور فائزه

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ازکات عرفان

ازکات عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بسطامی مهسا

بسطامی مهسا

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسین زاده زینب

حسین زاده زینب

علوم قران وحديث|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
موسوی سیده فائزه

موسوی سیده فائزه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:56:19 AM
Menu