فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فراشبند

کاویانی علی رضا

کاویانی علی رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

7سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
میرزانیا مطهره

میرزانیا مطهره

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

7سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
جوکار فاطمه

جوکار فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
کوهی فاطمه

کوهی فاطمه

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قاسمی کیانوش

قاسمی کیانوش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نوشادی زهرا

نوشادی زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
قاسمی نژاد رضا

قاسمی نژاد رضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جمشیدی حمیدرضا

جمشیدی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قاسمی نژاد علی

قاسمی نژاد علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
میرزانیا محدثه

میرزانیا محدثه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پولادی معصومه

پولادی معصومه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مزارعی حسین

مزارعی حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسمی سارا

قاسمی سارا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بحرانی فرد زهره

بحرانی فرد زهره

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رفعت پناه فاطمه

رفعت پناه فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خرم مجید

خرم مجید

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مزارعی فرشته

مزارعی فرشته

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سعادت جو رافت

سعادت جو رافت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
علی پور اندیشه

علی پور اندیشه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شامرادلو کامیار

شامرادلو کامیار

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قاسمی هیبت لو مریم

قاسمی هیبت لو مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بحرانی فرد زهرا

بحرانی فرد زهرا

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

هنر
عوض پور هیبت لو ابوالفضل

عوض پور هیبت لو ابوالفضل

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عوض پور محمد حسین

عوض پور محمد حسین

مهندسي نفت|مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کرمی محمد

کرمی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مزارعی عرفان

مزارعی عرفان

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جوکار ابراهیم

جوکار ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خرم ایوب

خرم ایوب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پاک خواه زهرا

پاک خواه زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهمنی محمدرضا

بهمنی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جوکار امید

جوکار امید

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/3/2023 7:16:38 PM
Menu