خرم‌بيد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خرم‌بيد

بهمنی محدثه

بهمنی محدثه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
صفی خانی محمد صادق

صفی خانی محمد صادق

مهندسي پزشکي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

6سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
بهمنی مهدی

بهمنی مهدی

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
رجائی محمدمهدی

رجائی محمدمهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بهشتی سیده زهرا

بهشتی سیده زهرا

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

هنر
عابدی سمیرا

عابدی سمیرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

5سال کانونی / 64 آزمون

زبان
عاشوری محدثه

عاشوری محدثه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
علیزاده علیرضا

علیزاده علیرضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نوروزی ملیحه

نوروزی ملیحه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مسعودی مهدی

مسعودی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سلیمانی محمدحسن

سلیمانی محمدحسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ساریخانی علی

ساریخانی علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 55 آزمون

زبان
عرب جعفری فائزه

عرب جعفری فائزه

زبان وادبيات فارسي|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
طیبی فائزه

طیبی فائزه

علوم سياسي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
بخشی زینب

بخشی زینب

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسینی سید سینا

حسینی سید سینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کریمی فرد علی

کریمی فرد علی

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نصیری فاطمه

نصیری فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کوشکی محمد

کوشکی محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
ارم پریسا

ارم پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جشنی سجاد

جشنی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نجفی محمدرضا

نجفی محمدرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کریمی سولماز

کریمی سولماز

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
کریمی خرمی فاطمه

کریمی خرمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سهرابی سجاد

سهرابی سجاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
میرهاشمی سیده زهره

میرهاشمی سیده زهره

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
طیبی مرضیه

طیبی مرضیه

باستان شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مرتضوی سیدابوالفضل

مرتضوی سیدابوالفضل

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
افراسیابی ابوالفضل

افراسیابی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اتحادخوب فائزه

اتحادخوب فائزه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ساری خانی خرمی محمدهادی

ساری خانی خرمی محمدهادی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کریمی امین

کریمی امین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ساریخانی هانیه

ساریخانی هانیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نجات دشتکی زهرا

نجات دشتکی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ستوده زهرا

ستوده زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نجفی مسلم

نجفی مسلم

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شریفی اردانی محبوبه

شریفی اردانی محبوبه

علوم سياسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بابا خانی سپیده

بابا خانی سپیده

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حیدری فرد مهناز

حیدری فرد مهناز

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قائدی علی اکبر

قائدی علی اکبر

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طیبی خرمی محمدرضا

طیبی خرمی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کارگر اسماعیل

کارگر اسماعیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کریمی ندا

کریمی ندا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدپور خرمی جواد

احمدپور خرمی جواد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
میرشکاری زینب

میرشکاری زینب

علوم قران وحديث|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضائی محدثه

رضائی محدثه

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
کریمی خرمی محمدصادق

کریمی خرمی محمدصادق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
لشکری میلاد

لشکری میلاد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
استوار طاهره

استوار طاهره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ساریخانی حمیدرضا

ساریخانی حمیدرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بیات شادی

بیات شادی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طیبی سپیده

طیبی سپیده

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
مرتضوی سیدمحمدحسین

مرتضوی سیدمحمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اشرف مرتضی

اشرف مرتضی

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادی آیگین

مرادی آیگین

فرش|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
نیکوبخت حوریه

نیکوبخت حوریه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خسروانیان افشین

خسروانیان افشین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قاسمی آناهیتا

قاسمی آناهیتا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صباحی آیسا

صباحی آیسا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
کرمی علی

کرمی علی

فيزيک|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عباس پور مهدیه

عباس پور مهدیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رضایی کردشولی ناهید

رضایی کردشولی ناهید

مديريت صنعتي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رضایی فاطمه

رضایی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فرهمند کیانوش

فرهمند کیانوش

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
شریفی اردانی مجتبی

شریفی اردانی مجتبی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
حسینی مریم سادات

حسینی مریم سادات

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/2/2023 4:12:59 PM
Menu