كوار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كوار

نظری دشتکی رقیه

نظری دشتکی رقیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فانی مظفری طاهره

فانی مظفری طاهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صادقی فاضل

صادقی فاضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خسروانی حمید

خسروانی حمید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/7/2023 10:01:54 AM
Menu