اشتهارد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اشتهارد

شاهبختی علی

شاهبختی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ستاری حسین

ستاری حسین

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محرمی زهرا

محرمی زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
هادی مهدی

هادی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بی باک محمدکیان

بی باک محمدکیان

مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
5/30/2023 5:05:33 PM
Menu