اميركلا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اميركلا

نجفقلی نژاد کاری مهدیس

نجفقلی نژاد کاری مهدیس

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

5سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
عباسیان سمیرا

عباسیان سمیرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
فرهادی علی

فرهادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
تورنگ سیده فاطمه

تورنگ سیده فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
خوشخو امیری زینب

خوشخو امیری زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فدوی امیری محمدحسین

فدوی امیری محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
نامدار نگار

نامدار نگار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
طاهرپور منصور زهرا

طاهرپور منصور زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
میرنیا سید جلال

میرنیا سید جلال

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قریشی امیری سیده فاطمه

قریشی امیری سیده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کرامت امیرکلائی سبحان

کرامت امیرکلائی سبحان

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
افتاده بیشه سارا

افتاده بیشه سارا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اثناعشری امیری محمدجعفر

اثناعشری امیری محمدجعفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
گل سرخ تبار الهه

گل سرخ تبار الهه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ابوئی درزی زهرا

ابوئی درزی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
غلامی لنگوری عارف

غلامی لنگوری عارف

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مسکوب صدف

مسکوب صدف

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده افروزی امیررضا

ابراهیم زاده افروزی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محسنی لنگوری مارال

محسنی لنگوری مارال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
الله یار احمدی مجتبی

الله یار احمدی مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
علی برشی الهه

علی برشی الهه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
یداللهی میرکلائی سیده مائده

یداللهی میرکلائی سیده مائده

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شعبانیان احمدی سید امیر محمد

شعبانیان احمدی سید امیر محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عباس زاده فاطمه

عباس زاده فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حاجی محمدی امیری ارشیا

حاجی محمدی امیری ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امام قلی زاده کاون زهرا

امام قلی زاده کاون زهرا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
درویشی نیا دنیا

درویشی نیا دنیا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تقوی سید عرفان

تقوی سید عرفان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
موسوی امیری سیده یلدا

موسوی امیری سیده یلدا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شامخی امیری جواد

شامخی امیری جواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اکبرپو روشن طاهره

اکبرپو روشن طاهره

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آقاسیان بهنمیری محمد جعفر

آقاسیان بهنمیری محمد جعفر

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شهریارپور زینب

شهریارپور زینب

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مقدری احمد رضا

مقدری احمد رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
موسی زاده موسوی سید محمد

موسی زاده موسوی سید محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زرکوب مقری علی اکبر

زرکوب مقری علی اکبر

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عبداله زاده نیما

عبداله زاده نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یوسفیان سید امیرحسین

یوسفیان سید امیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عباس پور فیروزجاه پوریا

عباس پور فیروزجاه پوریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جویباری روزبه

جویباری روزبه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پاکدین امیری محمد حسین

پاکدین امیری محمد حسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
میرکریم پور دیوکلائی سیده فاطمه زهرا

میرکریم پور دیوکلائی سیده فاطمه زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسماعیل نیا مهدیه

اسماعیل نیا مهدیه

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسن پور احسان

حسن پور احسان

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خبازنیا فاطمه

خبازنیا فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تقی تبار محمد حامد

تقی تبار محمد حامد

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پور حسن امیری امیرمحمد

پور حسن امیری امیرمحمد

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حیدر نژاد مهرگان

حیدر نژاد مهرگان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آقاباباییان فاطمه

آقاباباییان فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرهادی ارمین

فرهادی ارمین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پژوهنده امیرکیا

پژوهنده امیرکیا

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جان زاده گلوگاه بهاره

جان زاده گلوگاه بهاره

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گلپور سرحمامی حسام

گلپور سرحمامی حسام

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
الله وردی یونس

الله وردی یونس

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شاهکلایی درونکلا مریم

شاهکلایی درونکلا مریم

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طالبیان احمد

طالبیان احمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسین زاده امیرعلی

حسین زاده امیرعلی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
متولی حاجی زهرا

متولی حاجی زهرا

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسدی امیری ابوالفضل

اسدی امیری ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
باقرنژاد درزی علی

باقرنژاد درزی علی

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسماعیلی گودرزی محمد

اسماعیلی گودرزی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهمنی محمد کریم

بهمنی محمد کریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دلخواسته امیرحسین

دلخواسته امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فتح علیزاده سوسن

فتح علیزاده سوسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسن زاده سمنانی محمد علی

حسن زاده سمنانی محمد علی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسلامی سید محمد حسن

اسلامی سید محمد حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حلیمی رضا

حلیمی رضا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رئیسی جلودار محمد

رئیسی جلودار محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طهماسبی امیری افشین

طهماسبی امیری افشین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کیانژاد تجنکی سید ابوالفضل

کیانژاد تجنکی سید ابوالفضل

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحیم زاده سروش

رحیم زاده سروش

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مومنی کبریا پویا

مومنی کبریا پویا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
داوریان بابلی زینب

داوریان بابلی زینب

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صفرنژاد بصرا زهرا

صفرنژاد بصرا زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شکوهی مجید

شکوهی مجید

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حمیدیان سیده بشری

حمیدیان سیده بشری

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ملاولی الهی طاهره

ملاولی الهی طاهره

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدی زاده فیروزجائی فائزه

احمدی زاده فیروزجائی فائزه

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آقاجان نتاج آهنگر کیمیا

آقاجان نتاج آهنگر کیمیا

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلامی علی اکبر

غلامی علی اکبر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شکریان امیری حامد

شکریان امیری حامد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
یعقوبی سحر

یعقوبی سحر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
میرزازاده اسبو محمدجواد

میرزازاده اسبو محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مجازی امیری امیرحسین

مجازی امیری امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
میرابراهیمی زینب السادات

میرابراهیمی زینب السادات

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
برزگر مهسا

برزگر مهسا

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ایازی امیرحسین

ایازی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باباعلی زاده امیری فائزه

باباعلی زاده امیری فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عموئی کاسگری علی

عموئی کاسگری علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آقابزرگی مطهره

آقابزرگی مطهره

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حسین زاده کاشی فاطمه

حسین زاده کاشی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهرپویا ویدا

مهرپویا ویدا

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهدی پور میر سید امیر

مهدی پور میر سید امیر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شمس زاده مهتاب

شمس زاده مهتاب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حیدری امیرکلایی کیارش

حیدری امیرکلایی کیارش

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عباسی مینو

عباسی مینو

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/4/2023 10:44:09 AM
Menu