فريدون كنار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فريدون كنار

یونسی کورش

یونسی کورش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

11سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
شفاعی کناری حامد

شفاعی کناری حامد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

6سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
توحیدی مینا

توحیدی مینا

روانشناسي|دانشگاه گنبد | روزانه

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
نامدار عرفان

نامدار عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

8سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
کامران آسوری محمدمهدی

کامران آسوری محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

8سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
رضازاده سیدمهدی

رضازاده سیدمهدی

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

8سال کانونی / 95 آزمون

انسانی
گلی فرمی امیرمحمد

گلی فرمی امیرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

8سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
رضازاده سید مرتضی

رضازاده سید مرتضی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
ربیعی کناری هدیه

ربیعی کناری هدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
زمانی پور فرزانه

زمانی پور فرزانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
حکمت نیا امیررضا

حکمت نیا امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رحیمی آتوسا

رحیمی آتوسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نصیری کناری علی

نصیری کناری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فلاح حمیدرضا

فلاح حمیدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
فدائی منقاری محمدمهدی

فدائی منقاری محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

6سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
گرجی مهلبانی فاطمه

گرجی مهلبانی فاطمه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رزم آرا نیما

رزم آرا نیما

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

6سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
محسنی علیرضا

محسنی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
هاشمیان سوته سیده مبینا

هاشمیان سوته سیده مبینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
یزدانی چراتی پوریا

یزدانی چراتی پوریا

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

6سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حسینی لاریمی سیده فاطمه زهرا

حسینی لاریمی سیده فاطمه زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
ذبیحی محمدحسین

ذبیحی محمدحسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خاک پور امیر محمد

خاک پور امیر محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
غلامی شهریار

غلامی شهریار

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نورزاد محمدحسین

نورزاد محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عباسی کلان زهرا

عباسی کلان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
خاک پور امیرحسین

خاک پور امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینی سوته سیده سارا

حسینی سوته سیده سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
موسوی سیدحسن

موسوی سیدحسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مهدی تنکابنی فاطمه

مهدی تنکابنی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قربانی فرمی فاطمه زهرا

قربانی فرمی فاطمه زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
احمدی دانیال

احمدی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرسوی فاطمه زهرا

فرسوی فاطمه زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نصیری کناری بهار

نصیری کناری بهار

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رشیدی فاطمه

رشیدی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
قنبری زهرا

قنبری زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کیانی نژاد نگار

کیانی نژاد نگار

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
براری علی اصغر

براری علی اصغر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
اصغرزاده علی

اصغرزاده علی

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عباس زاده کناری فاطمه

عباس زاده کناری فاطمه

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ساجدی جابلو سبا

ساجدی جابلو سبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غلامی فاطمه

غلامی فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قبادییان فاطمه زهرا

قبادییان فاطمه زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محسنی آهنگری سیدرضا

محسنی آهنگری سیدرضا

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رجبعلی پور موزیرجی فاطمه

رجبعلی پور موزیرجی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سیفی مهدی

سیفی مهدی

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فیروزجاهی فاطمه

فیروزجاهی فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسینی کریمی سیده زهرا

حسینی کریمی سیده زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پناهیان سید محمد مهدی

پناهیان سید محمد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شکری منقاری کوثر

شکری منقاری کوثر

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحیمی پویا

رحیمی پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باباپور سید محمد

باباپور سید محمد

حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ابراهیمی عالمه

ابراهیمی عالمه

جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آقایی کناری علی

آقایی کناری علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محسنی کلاگر سینا

محسنی کلاگر سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حمیدی امیرسالار

حمیدی امیرسالار

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اخوان علی

اخوان علی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسنی اردشیری هادی

حسنی اردشیری هادی

شيمي محض|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودزاده کناری آریا

محمودزاده کناری آریا

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقری سیاوش

باقری سیاوش

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
کریم زاده سهیل

کریم زاده سهیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رمضانی نژاد درزی محمد

رمضانی نژاد درزی محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادقی محمد

صادقی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قلی پور فاطمه

قلی پور فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امیدی کناری صدف

امیدی کناری صدف

تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عزیزی سید محمدرضا

عزیزی سید محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جعفری علی

جعفری علی

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نصراله پور احمدرضا

نصراله پور احمدرضا

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پیروز التیام

پیروز التیام

حقوق|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رمضانی امیررضا

رمضانی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسمعیلی محمد حسین

اسمعیلی محمد حسین

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صفرپور کلاگر مهدی

صفرپور کلاگر مهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باقرنیا ولوکلائی سید محمد

باقرنیا ولوکلائی سید محمد

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
اسفندیار علی

اسفندیار علی

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ساعی امیرحسین

ساعی امیرحسین

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/1/2023 8:50:09 AM
Menu