رامسر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رامسر

برزگر امیررضا

برزگر امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

10سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
غلامی گوهره زهرا

غلامی گوهره زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
عبدالکریمی علی

عبدالکریمی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
طاهریان فاطمه

طاهریان فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
کردرجبی هومن

کردرجبی هومن

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
کیا اشکوریان زینب

کیا اشکوریان زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محمدی صالح

محمدی صالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محدثی سینا

محدثی سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
نور افکن بهزاد

نور افکن بهزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ابوالقاسمی نشاط

ابوالقاسمی نشاط

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قربان زاده الیکا

قربان زاده الیکا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

زبان
نوروز طالشی معصومه

نوروز طالشی معصومه

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
حلاجیان غزاله

حلاجیان غزاله

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
جنت علیپور خدیجه

جنت علیپور خدیجه

روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
ابراهیمی نصیرآباد سپیده

ابراهیمی نصیرآباد سپیده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
احمدپور چاکلیان گل بهار

احمدپور چاکلیان گل بهار

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
نعمتی فاضله

نعمتی فاضله

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سیدی سیدمحمد

سیدی سیدمحمد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
خلعتبری مکرم ملیکا

خلعتبری مکرم ملیکا

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
علی نژاد صبا

علی نژاد صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
هاشمی سیدسینا

هاشمی سیدسینا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

6سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نظافتی چابک هدیه

نظافتی چابک هدیه

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
درست کار رضا

درست کار رضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
پهلوان یلی پارسا

پهلوان یلی پارسا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
آقائی لسبو محبوبه

آقائی لسبو محبوبه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
علی نژاد رقیه

علی نژاد رقیه

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
لاله فر ریحانه

لاله فر ریحانه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امیری رادثانی فاطمه

امیری رادثانی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
لپاسرکوزه گر نیلوفر

لپاسرکوزه گر نیلوفر

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حامدی امیرحسن

حامدی امیرحسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
لاریجانی امیرحسین

لاریجانی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طالش چورتی مهتاب

طالش چورتی مهتاب

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
احمدنژاد رباب

احمدنژاد رباب

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
علیزاده فکجور مرضیه

علیزاده فکجور مرضیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
فلکیان زهرا

فلکیان زهرا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کیاکریمی علی

کیاکریمی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آصفی سید کیارش

آصفی سید کیارش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حدادی مقدم رضا

حدادی مقدم رضا

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حدادی مقدم محمد

حدادی مقدم محمد

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
معمری امیرحسین

معمری امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اشکوردلیلی حدیثه

اشکوردلیلی حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حلاجی ثانی محسن

حلاجی ثانی محسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عسکری حجت اله

عسکری حجت اله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حدادی نیلوفر

حدادی نیلوفر

گردشگري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمری نژاد امیرفرهنگ

احمری نژاد امیرفرهنگ

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سیاسرنژاد مریم

سیاسرنژاد مریم

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
گلین مقدم حسین

گلین مقدم حسین

علوم قران وحديث|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شافعیان علی

شافعیان علی

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
امیری فر یاسین

امیری فر یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ایزک قاسمیان فاضل

ایزک قاسمیان فاضل

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ناظمی بیدگلی امیرحسین

ناظمی بیدگلی امیرحسین

گردشگري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بخشی شایان

بخشی شایان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حدادی مقدم تینا

حدادی مقدم تینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گل محمدی مائده

گل محمدی مائده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گل محمدی نرگس

گل محمدی نرگس

گياه پزشکي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صادقی مهدی

صادقی مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
گل محمدی خورشید

گل محمدی خورشید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
موسی زاده گراکوئی زهرا

موسی زاده گراکوئی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اکراطالشیان فاطمه

اکراطالشیان فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نارنج پوریان هدیه

نارنج پوریان هدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سلملیان محمدرضا

سلملیان محمدرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نوفر حمیدرضا

نوفر حمیدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پورنیان محمد

پورنیان محمد

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آقاجانی نوید

آقاجانی نوید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جنت صادقی سعیده

جنت صادقی سعیده

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خان آرموئی مهدی

خان آرموئی مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احمدیان سینا

احمدیان سینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رفعت ماهان

رفعت ماهان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جنت فریدونی امیرحسین

جنت فریدونی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربانپور رضا

قربانپور رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شعبانیان عارف

شعبانیان عارف

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جوربنیان نگین

جوربنیان نگین

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ایزک مهری امیرحسین

ایزک مهری امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
افتخاری کوثر

افتخاری کوثر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کردطاهر حسین

کردطاهر حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
انتظاری مهراد

انتظاری مهراد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گرا علیرضا

گرا علیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سلیمی معصومه

سلیمی معصومه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضوی سیده لیلا

رضوی سیده لیلا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سادات سیده آرزو

سادات سیده آرزو

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رفعت پور طاهره

رفعت پور طاهره

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
حدادی معصومه

حدادی معصومه

علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
کرم زاده قاسم آباد مریم

کرم زاده قاسم آباد مریم

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سورمشک مهدی فاطمه

سورمشک مهدی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مسگران کریمی ایمان

مسگران کریمی ایمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اکراسریان الناز

اکراسریان الناز

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمودی عزت

محمودی عزت

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صنوبرلیماکشی هانی

صنوبرلیماکشی هانی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ذبیحی محمد

ذبیحی محمد

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خلعتبری مکرم امین

خلعتبری مکرم امین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قربان پور الهه

قربان پور الهه

مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فردجنگ سرائی الهه

فردجنگ سرائی الهه

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قربان مشائی فائزه

قربان مشائی فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آقائی زاده محمدصادق

آقائی زاده محمدصادق

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اسدیان بهداد

اسدیان بهداد

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زبرجد حسین

زبرجد حسین

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نجاری امیرمحمد

نجاری امیرمحمد

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:48:03 AM
Menu