شيروان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شيروان

باقریان فاطمه

باقریان فاطمه

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

7سال کانونی / 137 آزمون

ریاضی
زارع امیرمحمد

زارع امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
شاد محمد

شاد محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

8سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
بااصل نیلوفر

بااصل نیلوفر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
داودپور سهیل

داودپور سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
بهادری پریسا

بهادری پریسا

اموزش ارتباطتصويري|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

7سال کانونی / 109 آزمون

هنر
جعفری مقدم علی رضا

جعفری مقدم علی رضا

مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
قاسمی نازنین

قاسمی نازنین

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

انسانی
فیاض سجاد

فیاض سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
قاسمیان امید

قاسمیان امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 102 آزمون

انسانی
دادمند فائزه

دادمند فائزه

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
نجاتی نیما

نجاتی نیما

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 100 آزمون

انسانی
حسینی سیده مینا

حسینی سیده مینا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
خدنگ محسن

خدنگ محسن

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 96 آزمون

زبان
پیرزاده یوسف

پیرزاده یوسف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
باباخان زاده روح اله

باباخان زاده روح اله

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

7سال کانونی / 94 آزمون

زبان
اصغرزاده محمد

اصغرزاده محمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
صابر محدثه

صابر محدثه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
پورجعفردوین فاطمه

پورجعفردوین فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
محمدپور سجاد

محمدپور سجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
خاکپور محمد امین

خاکپور محمد امین

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
شیردل پوریا

شیردل پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
جعفرزاده شکرانلو یاسمن

جعفرزاده شکرانلو یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
نادری بوانلو ساناز

نادری بوانلو ساناز

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
شاکر ارمیا

شاکر ارمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حسین زاده امیرمحمد

حسین زاده امیرمحمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
خدمتگذار اوغاز زهرا

خدمتگذار اوغاز زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
شرافتمند نسترن

شرافتمند نسترن

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
ابراهیمی پور نیما

ابراهیمی پور نیما

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
شعبانی شیما

شعبانی شیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي سيل زده خراسان شمالي

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
خورسندی امیرمحمد

خورسندی امیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
آذری محمدرضا

آذری محمدرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زمانی امیررضا

زمانی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
محمدزاده علی

محمدزاده علی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شفیعی شیروان ابوالفضل

شفیعی شیروان ابوالفضل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
صفرزاده علیرضا

صفرزاده علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قدیمی علی خان قلعه میلاد

قدیمی علی خان قلعه میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عبدالهی فاطمه

عبدالهی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سیدآبادی اکرم

سیدآبادی اکرم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
پریشان مقدم سپیده

پریشان مقدم سپیده

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
برزگردوین شکیبا

برزگردوین شکیبا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
یزدی زاده علیرضا

یزدی زاده علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اصغرزاده امیررضا

اصغرزاده امیررضا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
صباغ شیروان ستایش

صباغ شیروان ستایش

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پرهیزگار مسعود

پرهیزگار مسعود

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

هنر
رضائی شیروان سبحان

رضائی شیروان سبحان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
قربانی احمد

قربانی احمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمدجعفری معصومه

محمدجعفری معصومه

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خوش بیان نعیمه

خوش بیان نعیمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خراشادی زاده احمد

خراشادی زاده احمد

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
آدینه پور طیبه

آدینه پور طیبه

مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
رشیدیان فاطمه

رشیدیان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خوش اندام سعید

خوش اندام سعید

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدزاده مقدم حنانه

محمدزاده مقدم حنانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رحیمی سینا

رحیمی سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سیاوشی آیدا

سیاوشی آیدا

مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
شارعی فاطمه

شارعی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدزاده قانعی یگانه

محمدزاده قانعی یگانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قربانی رضا

قربانی رضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عفیفی زهرا

عفیفی زهرا

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مطیع محمد

مطیع محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
باقریان گلیان محدثه

باقریان گلیان محدثه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
رشید سیدمهدی

رشید سیدمهدی

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
قدسی پوریا

قدسی پوریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
امامی نجمه

امامی نجمه

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حاجی پورمقدم بهار

حاجی پورمقدم بهار

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
قربانیان حامد

قربانیان حامد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
جعفرزاده سکه فاطمه

جعفرزاده سکه فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جوانمردبرگرد مهدی

جوانمردبرگرد مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
طیبی نژاد فاطمه

طیبی نژاد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ایزانلو زهرا

ایزانلو زهرا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عطارزاده بهاره

عطارزاده بهاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کاظمی خاطره

کاظمی خاطره

علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
رستمی پیرشهید علی

رستمی پیرشهید علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صفرزاده مهرنوش

صفرزاده مهرنوش

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسکندری فلاح فاطمه

اسکندری فلاح فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
باقری دنیا

باقری دنیا

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
علیمی گلیان سیدحسین

علیمی گلیان سیدحسین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
قلی زاده زیارت سروش

قلی زاده زیارت سروش

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
حسینی مفرنقاه سیده معصومه

حسینی مفرنقاه سیده معصومه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مقدسی فر علیرضا

مقدسی فر علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
یوسفی مقدم لیلا

یوسفی مقدم لیلا

علوم تربيتي|دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
شجاعی کلاته فهیمه

شجاعی کلاته فهیمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | محروم-بومي سيل زده خراسان شمالي

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارع مریم

زارع مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ذبیحی ولی آباد بیتا

ذبیحی ولی آباد بیتا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قمری فاطمه

قمری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینی سکه سیدعلی

حسینی سکه سیدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عباسی اوغاز شهریار

عباسی اوغاز شهریار

طراحي صنعتي|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

هنر
دربندی محمد

دربندی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اسلامی محمد

اسلامی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي سيل زده خراسان شمالي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهرابی بردر علی

مهرابی بردر علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رحیمی قریه حسن زهرا

رحیمی قریه حسن زهرا

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
رحیمی قریه حسن خدیجه

رحیمی قریه حسن خدیجه

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
رضائی مقدم میلاد

رضائی مقدم میلاد

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
روشن بوانلو لیلا

روشن بوانلو لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شکرگزار مریم

شکرگزار مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
بهرام زاده یاسمین

بهرام زاده یاسمین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
چاستارهء هانیه

چاستارهء هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ایزانلو هادی

ایزانلو هادی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حسین پور بهاره

حسین پور بهاره

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
جانوای زیرکی فاطمه

جانوای زیرکی فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قربانزاده ورگ امین

قربانزاده ورگ امین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فخرائی فاروجی فائزه

فخرائی فاروجی فائزه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آقاسیان امین

آقاسیان امین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 38 آزمون

زبان
یوسفی توپکانلو رضا

یوسفی توپکانلو رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ریخته گرزاده نرگس

ریخته گرزاده نرگس

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مقدس صدیقه

مقدس صدیقه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رهنما مصطفی

رهنما مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صادقی گزل آباد شاهین

صادقی گزل آباد شاهین

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محمدیان صبور نیما

محمدیان صبور نیما

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سیف اله زاده سینا

سیف اله زاده سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
دارابی حلیمه

دارابی حلیمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جامدی فردین

جامدی فردین

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
انصافی علی

انصافی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پاسبان مهلا

پاسبان مهلا

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خورسندی ثانی کواکی امین

خورسندی ثانی کواکی امین

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
علی زاده بزآباد زهره

علی زاده بزآباد زهره

زيست شناسي جانوري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شکری زهرا

شکری زهرا

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسین پور امیرمحمد

حسین پور امیرمحمد

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
الهی شیروان فاطمه

الهی شیروان فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کاظمی رضا

کاظمی رضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 32 آزمون

زبان
رحمانی نیا فاطمه

رحمانی نیا فاطمه

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رنجبر فلاح قوینانلو حدیقه

رنجبر فلاح قوینانلو حدیقه

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حسین زاده یاسمن

حسین زاده یاسمن

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رحمتی مقدم نیلوفر

رحمتی مقدم نیلوفر

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
مهرزاد مجتبی

مهرزاد مجتبی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جوهری زهرا

جوهری زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 27 آزمون

زبان
نادری فر رضا

نادری فر رضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
علی اکبری محمد

علی اکبری محمد

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس زيراب درسوادکوه مازندران

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خالق زاده بیگ الهام

خالق زاده بیگ الهام

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
علیزاده علی

علیزاده علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عبدی رقیه

عبدی رقیه

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسلامی فاروج هدیه

اسلامی فاروج هدیه

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضازاده مریم

رضازاده مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خلیلی ملیکا

خلیلی ملیکا

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الهی شیروان علی

الهی شیروان علی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
داستان مهدیه

داستان مهدیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شاکر یگانه

شاکر یگانه

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سلیمانی رستم آباد سعیده

سلیمانی رستم آباد سعیده

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | محروم-بومي سيل زده خراسان شمالي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آذرشب راضیه

آذرشب راضیه

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اله نظری مبینا

اله نظری مبینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گیلانی ایدا

گیلانی ایدا

بازيگري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
سیدی سیده سارا

سیدی سیده سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسداله زاده فاطمه

اسداله زاده فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قربانی نازنین

قربانی نازنین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوروزیان محمد

نوروزیان محمد

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مومنی نسب مهدیه

مومنی نسب مهدیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هاشمی ابوالفضل

هاشمی ابوالفضل

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
کیمیائی مهلا

کیمیائی مهلا

صنايع دستي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
رمضان پور محمد

رمضان پور محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاجی پورفاروجی فاطمه

حاجی پورفاروجی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
برات زاده فاطمه

برات زاده فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جوادی زهره

جوادی زهره

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
الهی باغان الناز

الهی باغان الناز

اموزش ارتباطتصويري|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
بهره مند محمد

بهره مند محمد

مرمت اثارتاريخي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
سعیدی علیرضا

سعیدی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسماعیلی مقدم نوشین

اسماعیلی مقدم نوشین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهادرانی غزل

بهادرانی غزل

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرائی فرهاد

زهرائی فرهاد

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قربانی آرمین

قربانی آرمین

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قدیمی دوین نرجس

قدیمی دوین نرجس

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدیان آرش

محمدیان آرش

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
اسمعیلی جمیله

اسمعیلی جمیله

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لشکری زوارم امیر

لشکری زوارم امیر

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امامیان زهرا

امامیان زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شعف جو پوریا

شعف جو پوریا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
زارع زینب

زارع زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تالهی محمد

تالهی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
برهانی فائزه

برهانی فائزه

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقی تبریان هانیه

صادقی تبریان هانیه

اموزش ارتباطتصويري|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
رضادوست پیرودلو ملیکا

رضادوست پیرودلو ملیکا

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خدیوی زهره

خدیوی زهره

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ککوعلی آبادی معصومه

ککوعلی آبادی معصومه

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آزاد امیر

آزاد امیر

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دادمنش زهره

دادمنش زهره

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عظیم پور مقدم زهرا

عظیم پور مقدم زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نیک نام معصومه

نیک نام معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غالب حصار محمد

غالب حصار محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهاجر مبینا

مهاجر مبینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جواشیر مدینه

جواشیر مدینه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ساده باغان زهرا

ساده باغان زهرا

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فرخی سیمین

فرخی سیمین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
تابش امیر

تابش امیر

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
تخشا فاطمه

تخشا فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 7:25:43 AM
Menu