ايوان غرب

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ايوان غرب

منصوری فاطمه

منصوری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

8سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
خانی محمد امیر

خانی محمد امیر

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
نادری عرفان

نادری عرفان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
رستمی حسنا

رستمی حسنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
برزویی نژاد کیمیا

برزویی نژاد کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
صادقی حدیث

صادقی حدیث

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
بهرامی محمد رسول

بهرامی محمد رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شکریان زینب

شکریان زینب

زيست فناوري|دانشگاه ايلام | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قاسمی کیمیا

قاسمی کیمیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دارابی شکوفه

دارابی شکوفه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حاتمی میلاد

حاتمی میلاد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
شفیعی فرحناز

شفیعی فرحناز

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صادقی فر سپیده

صادقی فر سپیده

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
خسروی فاطمه

خسروی فاطمه

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زرگوش گیلان امیر حسین

زرگوش گیلان امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمودی ستاره

محمودی ستاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ظهیرنژاد راحیل

ظهیرنژاد راحیل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مرادی راد سمیه

مرادی راد سمیه

جامعه شناسي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محمودی معین

محمودی معین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نجفی سارا

نجفی سارا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کاظمی محمد رسول

کاظمی محمد رسول

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ربیعی محمدحسین

ربیعی محمدحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فتحی عباس

فتحی عباس

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

زبان
لطفی محمد حسین

لطفی محمد حسین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شکری مریم

شکری مریم

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مهدیان چم سورک هانیه

مهدیان چم سورک هانیه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
منصوری محدثه

منصوری محدثه

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نادری امیر حسین

نادری امیر حسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ستاررستمی لعیا

ستاررستمی لعیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نورمحمدی پدرام

نورمحمدی پدرام

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نادری زلانی محمدحسین

نادری زلانی محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجفی زهرا

نجفی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یوسفی دنیا

یوسفی دنیا

مهندسي معماري|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رستمی زینب

رستمی زینب

حسابداري|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نرگسی علی

نرگسی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قادرپور کوثر

قادرپور کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بیژنی نازیلا

بیژنی نازیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حیدری عرفان

حیدری عرفان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نرگسی پور جبار

نرگسی پور جبار

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
6/7/2023 6:30:43 AM
Menu