بندر کنگ و چارک

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بندر کنگ و چارک

مبارکی عفاف

مبارکی عفاف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
بحری مسلم

بحری مسلم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
پلوی سمیه

پلوی سمیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شبانی محمد

شبانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
قنبرزاده رضوانه

قنبرزاده رضوانه

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

هنر
دریا سیما

دریا سیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
زمانیان نسرین

زمانیان نسرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
متحدی یوسف

متحدی یوسف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
قنبری فاطمه

قنبری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي استان هرمزگان

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صحرائیان صدرا

صحرائیان صدرا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اسماعیلی احمد

اسماعیلی احمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
ایرانی عرفان

ایرانی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سالاری محمدسعید

سالاری محمدسعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مربوطی فاطمه

مربوطی فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمدیان امل

محمدیان امل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زاهدی ساره

زاهدی ساره

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پاک نیا محمد

پاک نیا محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جعفری سعید

جعفری سعید

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
زارعی سیداحمد

زارعی سیداحمد

مهندسي عمران|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
قایدی نجات نگین

قایدی نجات نگین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پاسلاری عبدالله

پاسلاری عبدالله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
بازیاری فائزه

بازیاری فائزه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صحراگر فاطمه

صحراگر فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فاضلی فرینا

فاضلی فرینا

مشاوره|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
محمودی هدی

محمودی هدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدزاده ابراهیم

احمدزاده ابراهیم

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شناسی مریم

شناسی مریم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قصر ایوب

قصر ایوب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دهقان پیر قاسم

دهقان پیر قاسم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بذرگر آمنه

بذرگر آمنه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
درافتاده علی

درافتاده علی

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جلاله نگین

جلاله نگین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسینی مجتبی

حسینی مجتبی

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
یوسف زاده سامر

یوسف زاده سامر

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مقیمی عبدالله

مقیمی عبدالله

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
امامی مهرداد

امامی مهرداد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
احمدی مرضیه

احمدی مرضیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تموک شکیبا

تموک شکیبا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خوش دامن آرمین

خوش دامن آرمین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
د را مجتبی

د را مجتبی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آسال مصعب

آسال مصعب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پگاه مژگان

پگاه مژگان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
رودگرد محمد

رودگرد محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
چرغند سید محمدامین

چرغند سید محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رحیمی امیر

رحیمی امیر

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جهانبانی سینا

جهانبانی سینا

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رشیدی فوزیه

رشیدی فوزیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کشتگر حسن

کشتگر حسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
کارگر کسری

کارگر کسری

مهندسي شهرسازي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ترنبه مصعب

ترنبه مصعب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ربیعی علیرضا

ربیعی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آل حلفی فرشته

آل حلفی فرشته

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سلطان پور آیدا

سلطان پور آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمودی محمد

محمودی محمد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ملائی فاطمه

ملائی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسین دوست منصور

حسین دوست منصور

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ربیعی فاطمه

ربیعی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سخاوتمند معصومه

سخاوتمند معصومه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
لعلمی احمد

لعلمی احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شعبانی فاطمه

شعبانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
انباز اسماء

انباز اسماء

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارع آمنه

زارع آمنه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
توانگر مریم

توانگر مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شمسی محمد

شمسی محمد

مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
الماسی محدثه

الماسی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعی زهرا

زارعی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رشیدفرد مریم

رشیدفرد مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فروتن حسین

فروتن حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غلامی فرد مریم

غلامی فرد مریم

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دستور ضیاء الدین

دستور ضیاء الدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آسال سلمان

آسال سلمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شفاهی فاطمه

شفاهی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
درستی فاطمه

درستی فاطمه

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودی خدیجه

محمودی خدیجه

طراحي لباس|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
گزیری بهنام

گزیری بهنام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هاشمی مهنازالسادات

هاشمی مهنازالسادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نصیری محدثه

نصیری محدثه

گردشگري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
درغال فرشته

درغال فرشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غلام پور محمدحسین

غلام پور محمدحسین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کوخردی نازیلا

کوخردی نازیلا

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غلامی فریبا

غلامی فریبا

حقوق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زایری حسن

زایری حسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پیمان معصومه

پیمان معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رئیسی فاطمه

رئیسی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آسنگ محمدرضا

آسنگ محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
درستاران فاطمه

درستاران فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بیگلری الیاس

بیگلری الیاس

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
بهمنی رستاقی فریبا

بهمنی رستاقی فریبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رحمانی محمد

رحمانی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دیوانی زاده محمد

دیوانی زاده محمد

فيزيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ارجمند احمد

ارجمند احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مرادی فاطمه

مرادی فاطمه

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عبادی حسین

عبادی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بلکفه سیدعبدالله

بلکفه سیدعبدالله

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
الهی علیرضا

الهی علیرضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ساجدی عیسی

ساجدی عیسی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فریدی عبدالله

فریدی عبدالله

مهندسي عمران|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نادریان رویا

نادریان رویا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اسماعیلی خالد

اسماعیلی خالد

اقتصاد|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قائدیان علی

قائدیان علی

فيزيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بهرام زاد حمیدرضا

بهرام زاد حمیدرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدی جولا یسرا

محمدی جولا یسرا

روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ترکمانی مهسان

ترکمانی مهسان

گردشگري|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
محمدعبدلی سمیه

محمدعبدلی سمیه

علوم ورزشي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صحراگرد مریم

صحراگرد مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/3/2023 5:31:38 PM
Menu