خورموج

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خورموج

آل بویه محمد جواد

آل بویه محمد جواد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حسینی ابوالفضل

حسینی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کدخدایی محسن

کدخدایی محسن

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهاجری مهرسا

مهاجری مهرسا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بردستانی علی

بردستانی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
علی زاده علیرضا

علی زاده علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حاجی زاده ابولفضل

حاجی زاده ابولفضل

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فولادی دوقزلو محمدرضا

فولادی دوقزلو محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بیگناه هانیه

بیگناه هانیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باغبانی آناهیتا

باغبانی آناهیتا

طراحي لباس|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
بحرانی محمدحسین

بحرانی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کاظمی عباس

کاظمی عباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جوانمرد رسول

جوانمرد رسول

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسینی فرد امیرمحمد

حسینی فرد امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غلامیان فاطمه

غلامیان فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
توپال معصومه

توپال معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دژگاهی عاطفه

دژگاهی عاطفه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گلستانه سید محمد حسین

گلستانه سید محمد حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فولادی خواه فاطمه

فولادی خواه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پوزش حمید رضا

پوزش حمید رضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حیاتی مطلق محمدرضا

حیاتی مطلق محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جمالی حاجیانی حسین

جمالی حاجیانی حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حیدری سارا

حیدری سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قامتی محمد امین

قامتی محمد امین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غریبی فاطمه

غریبی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینی مقدم سید علی

حسینی مقدم سید علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غریبی نرجس خاتون

غریبی نرجس خاتون

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشایخی عاطفه

مشایخی عاطفه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امیری مهدی

امیری مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مغانلو علیرضا

مغانلو علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفری آریا

جعفری آریا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
یوسفی سعید

یوسفی سعید

مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
کدخدائی مریم

کدخدائی مریم

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زراعت پیشه مجتبی

زراعت پیشه مجتبی

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نعمتی الهه

نعمتی الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفری علیرضا

جعفری علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مقاتلی حسین

مقاتلی حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پایمرد طیبه

پایمرد طیبه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کام روا مریم

کام روا مریم

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسین زاده سید محمد حسن

حسین زاده سید محمد حسن

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ظریفی منفرد سبحان

ظریفی منفرد سبحان

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مقیمی مهتاب

مقیمی مهتاب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صابری محمد

صابری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامی محمد

غلامی محمد

فلسفه|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدی امیرحسین

احمدی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
کاشفی فرد فاطمه

کاشفی فرد فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسینی سید فرشاد

حسینی سید فرشاد

حسابداري|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قدیری الهه

قدیری الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دکامی محمد

دکامی محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جلیلی خواه مهدی

جلیلی خواه مهدی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مقاتلی فائزه

مقاتلی فائزه

امار|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ذوالقدریان رضا

ذوالقدریان رضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قایدزاده بهاره

قایدزاده بهاره

اقتصاد|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سرکاری فاطمه

سرکاری فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
منفردی مطهره

منفردی مطهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهیمی مجتبی

ابراهیمی مجتبی

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آشتار امیرحسین

آشتار امیرحسین

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
استادی رضا

استادی رضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حیاتی سجاد

حیاتی سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
واعظی سمیه

واعظی سمیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امینی سید علیرضا

امینی سید علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسینی سیدمحمد امین

حسینی سیدمحمد امین

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سبحانی مریم

سبحانی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رجبی دانیال

رجبی دانیال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسینی سیدامیررضا

حسینی سیدامیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
کارگر علیرضا

کارگر علیرضا

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دهوکی معصومه

دهوکی معصومه

مهندسي معماري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
دهوکی عاطفه

دهوکی عاطفه

مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رفعت نژاد زینب

رفعت نژاد زینب

اقتصاد|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نظری محمدرضا

نظری محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شبانکاره هخامنش

شبانکاره هخامنش

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 7:08:43 AM
Menu