ايرانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ايرانشهر

بخشی نژاد انسیه

بخشی نژاد انسیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

8سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
ابراهیمی مینا

ابراهیمی مینا

مامايي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ایرندگانی محدثه

ایرندگانی محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بارکزهی شقایق

بارکزهی شقایق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زمانی علی

زمانی علی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مظفرآبادی نژاد رضا

مظفرآبادی نژاد رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بستانی گزمه محدثه

بستانی گزمه محدثه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رسولی زاده مسعود

رسولی زاده مسعود

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مبارکی مهسا

مبارکی مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دامنی فائزه

دامنی فائزه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دیودل موسی

دیودل موسی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بلوچی عالیه

بلوچی عالیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بلوچی مهدی

بلوچی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سرفرازی مهران

سرفرازی مهران

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
خدایاری محمد علی

خدایاری محمد علی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
بصیری فائزه

بصیری فائزه

جامعه شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
برهانزهی مریم

برهانزهی مریم

مامايي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دادگر محمد مبین

دادگر محمد مبین

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
درزاده لاشار منصور

درزاده لاشار منصور

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بهاری مارندگان فاطمه

بهاری مارندگان فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رئیسی محمد

رئیسی محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حاجی زاده عبدالوهاب

حاجی زاده عبدالوهاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
کریمی فرزین

کریمی فرزین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بامری محمد

بامری محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پرنیان خوی مهسا

پرنیان خوی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سردارزهی بهنام

سردارزهی بهنام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فولادی اردلان

فولادی اردلان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
بلوچی کیان محمد

بلوچی کیان محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اکبریان فائزه

اکبریان فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کریم زائی خدیجه

کریم زائی خدیجه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شیهکی ابوبکر

شیهکی ابوبکر

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سهوئی عیسی

سهوئی عیسی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
میربلوچ زهی فهیمه

میربلوچ زهی فهیمه

مامايي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جاوشیری عبدالقیم

جاوشیری عبدالقیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بلوچ لاشاری وحید

بلوچ لاشاری وحید

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابراهیم پور سعید

ابراهیم پور سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
روه‌ عبدالمجید

روه‌ عبدالمجید

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عبدالهی فر زهرا

عبدالهی فر زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نرماشیری محمد

نرماشیری محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رسولی زاده عبدالله

رسولی زاده عبدالله

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ملازهی دشتوک ملیکا

ملازهی دشتوک ملیکا

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عبدالهی راشد

عبدالهی راشد

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نارویی آسیه

نارویی آسیه

مامايي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قلندرزهی بنیامین

قلندرزهی بنیامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حملی محمد

حملی محمد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بارکزهی پریسا

بارکزهی پریسا

مامايي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کردی سعیده

کردی سعیده

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کرد محمدعلی

کرد محمدعلی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نارویی نعمت الله

نارویی نعمت الله

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ارجمندی میلاد

ارجمندی میلاد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ریگی الیاس

ریگی الیاس

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شاهوزهی عبدالوهاب

شاهوزهی عبدالوهاب

مهندسي برق|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پرمون حبیب الرحمن

پرمون حبیب الرحمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عیسی زهی ریگی سعید

عیسی زهی ریگی سعید

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بلوچکاری ادیسه

بلوچکاری ادیسه

مامايي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عمرزهی عبدالسلام

عمرزهی عبدالسلام

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سپید کار حبیب

سپید کار حبیب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سهراب زهی فاطمه

سهراب زهی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هوشمند نگین

هوشمند نگین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رئیسی فائزه

رئیسی فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوروزی الهه

نوروزی الهه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهرنوش محمد علی

مهرنوش محمد علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هاشمی نژاد سارینا

هاشمی نژاد سارینا

مامايي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کرم زهی سعید

کرم زهی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صلاح زهی علی

صلاح زهی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دامنی سمیه

دامنی سمیه

تاريخ|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زردکوهی عبدالباسط

زردکوهی عبدالباسط

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ناروئی مجتبی

ناروئی مجتبی

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بلوج لاشاری مرضیه

بلوج لاشاری مرضیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سردارزهی علی

سردارزهی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دادی پور مهسا

دادی پور مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بامری زهرا

بامری زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دامنی ام گلثوم

دامنی ام گلثوم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زیرک زاده رضا

زیرک زاده رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هاشمزهی آسیه

هاشمزهی آسیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نرماشیری ام البنین

نرماشیری ام البنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کیخا فاطمه

کیخا فاطمه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دستور افشین

دستور افشین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
علیزاده علی

علیزاده علی

حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عبدالهی آرمان

عبدالهی آرمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نارویی نازنین

نارویی نازنین

مهندسي صنايع|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عبدالهی حجت

عبدالهی حجت

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسماعیلی فرد صدیقه

اسماعیلی فرد صدیقه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نارویی علی

نارویی علی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سپاهی طاهره

سپاهی طاهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آذربهرام هدایت الله

آذربهرام هدایت الله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آسکانی پیروزیان سعید

آسکانی پیروزیان سعید

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تمندانی طلحه

تمندانی طلحه

مهندسي عمران|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبدالهی عیسی

عبدالهی عیسی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
برهانزهی ایمان

برهانزهی ایمان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بامری مسلم

بامری مسلم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آتشیان مهسا

آتشیان مهسا

مهندسي عمران|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دامنی ادهم

دامنی ادهم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بامری ماجد

بامری ماجد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
میر فاطمه

میر فاطمه

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دهقانی محمد رضا

دهقانی محمد رضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اربابی بزمان غلامرضا

اربابی بزمان غلامرضا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بامری موسی

بامری موسی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مالکی علی

مالکی علی

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نوروزی زکریا

نوروزی زکریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آهورانی صدیقه

آهورانی صدیقه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نخعی قائنی مهدیه

نخعی قائنی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مسافری پودینه دانیال

مسافری پودینه دانیال

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بلوچ لاشاری نجمه

بلوچ لاشاری نجمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زاهدپور مسلم

زاهدپور مسلم

مهندسي عمران|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شهدادفر یاسمین

شهدادفر یاسمین

علوم کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عبدالهی جاوید

عبدالهی جاوید

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
کریم زائی مسعود

کریم زائی مسعود

مهندسي برق|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دادی پور نعیمه

دادی پور نعیمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دیناری نظام الدین

دیناری نظام الدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهانی فرشته

دهانی فرشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ریگی مبینا

ریگی مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شهسواری شعیب

شهسواری شعیب

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بلوچی معصومه

بلوچی معصومه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دامنی محمد امین

دامنی محمد امین

مديريت دولتي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عبدالهی زیتون

عبدالهی زیتون

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سرکوری راضیه

سرکوری راضیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/1/2023 9:06:49 AM
Menu