ابهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ابهر

دودانگه علی

دودانگه علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

7سال کانونی / 147 آزمون

انسانی
هادیلو امین

هادیلو امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عزیزی مهسا

عزیزی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رحیمی محمدرضا

رحیمی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
خان صنمی ابهری حسین

خان صنمی ابهری حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ندیمی کورکابیجاری حمیدرضا

ندیمی کورکابیجاری حمیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
کرمی احسان

کرمی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فیروزی سعیده

فیروزی سعیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خانمحمدی امیرحسین

خانمحمدی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
حقانی طاها

حقانی طاها

گياه پزشکي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صمدی سروش

صمدی سروش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اصلانی مرضیه

اصلانی مرضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نظم زاده ستایش

نظم زاده ستایش

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
معروفخانی علیرضا

معروفخانی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
ابراهیمی سیده مائده

ابراهیمی سیده مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدبیگی فوژان

محمدبیگی فوژان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسدی نژاد کسری

اسدی نژاد کسری

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
اصغری ماهان

اصغری ماهان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شرفی سیده مونا

شرفی سیده مونا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حاجی حسنی محسن

حاجی حسنی محسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عقیلی یلدا

عقیلی یلدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اصلانی مهدی

اصلانی مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
فتحی پگاه

فتحی پگاه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جعفری فرشته

جعفری فرشته

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محبی علیرضا

محبی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عطوفی علیرضا

عطوفی علیرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فتحی قادر

فتحی قادر

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
کبیری ابوالفضل

کبیری ابوالفضل

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نوری مهرداد

نوری مهرداد

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
داودی آیدا

داودی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خلیلی هانی

خلیلی هانی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عابدینی مهران

عابدینی مهران

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
واعظی مبینا

واعظی مبینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوری پویا

نوری پویا

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهاجری امید

مهاجری امید

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
امیرخانی نرگس

امیرخانی نرگس

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تیموری حمیدرضا

تیموری حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مولایی حسین

مولایی حسین

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حاجی قربانی شیما

حاجی قربانی شیما

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
یارقلی متین

یارقلی متین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نعمتی علی

نعمتی علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شاه محمدی رضوانه

شاه محمدی رضوانه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نصیری پرنیان

نصیری پرنیان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
افشاری علی

افشاری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
داودی زهرا

داودی زهرا

تاريخ|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قاسملو فاطمه

قاسملو فاطمه

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قهرمانی مائده

قهرمانی مائده

ادبيات نمايشي|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
فرهادی علی

فرهادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
افشاری امیرحسین

افشاری امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
دودانگه مهران

دودانگه مهران

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدی ها فاطمه

محمدی ها فاطمه

جغرافيا|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
یارقلی یاسمین

یارقلی یاسمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ازلگینی محمد

ازلگینی محمد

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حیدری المیرا

حیدری المیرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضائی زهرا

رضائی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گهواره بند زهرا

گهواره بند زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مولائی نرگس

مولائی نرگس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهسوار مهسا

شهسوار مهسا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فرجیان سهیل

فرجیان سهیل

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کریمی ایوانکی محدثه

کریمی ایوانکی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کوهی علی

کوهی علی

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
امیرلو ابهریان امین

امیرلو ابهریان امین

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرسلی علیرضا

مرسلی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
معروف خانی حمیدرضا

معروف خانی حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسماعیلی فاطمه

اسماعیلی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امامی آرتین

امامی آرتین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کرمی شاه بلاغی سمیرا

کرمی شاه بلاغی سمیرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خدابنده لو امیرحسین

خدابنده لو امیرحسین

مترجمي زبان عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نصیری محمدرضا

نصیری محمدرضا

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بابائی یگانه مرتضی

بابائی یگانه مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجی خانی آرش

حاجی خانی آرش

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرهادی پور حمیدرضا

فرهادی پور حمیدرضا

امار|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ولی زاده مطلق زهرا

ولی زاده مطلق زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
داودی مهران

داودی مهران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شیروانی پژمان

شیروانی پژمان

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادی رضا

مرادی رضا

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
جعفری امیررضا

جعفری امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نبی لو یاسر

نبی لو یاسر

علوم سياسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهروزی نرگس

بهروزی نرگس

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقاجانی کیانوش

آقاجانی کیانوش

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدبیگی یگانه

محمدبیگی یگانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رجبی ناصر

رجبی ناصر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حقایق بخشایشی سینا

حقایق بخشایشی سینا

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صالحی مریم

صالحی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امینی علی

امینی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرسلی فاطمه

مرسلی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرسلی مهدی

مرسلی مهدی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افشاری محمدرضا

افشاری محمدرضا

حسابداري|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نقی لو مهدی

نقی لو مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امینی سیده مریم

امینی سیده مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دودانگه یگانه

دودانگه یگانه

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عبدالرزاق نوه سی عرفان

عبدالرزاق نوه سی عرفان

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسفندیاری هاجر

اسفندیاری هاجر

جغرافيا|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ولی زیبا

ولی زیبا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صباغی صبا

صباغی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کاظمی مبینا

کاظمی مبینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کاظم خانلو محمدرضا

کاظم خانلو محمدرضا

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مجد ابوالفضل

مجد ابوالفضل

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عارفی نژاد فاطمه

عارفی نژاد فاطمه

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
نوری امیرمحمد

نوری امیرمحمد

گردشگري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قربانی لیلا

قربانی لیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدبیگی امیرمحمد

محمدبیگی امیرمحمد

مهندسي معدن|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نعلبندی عاطفه

نعلبندی عاطفه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهرامی مرضیه

بهرامی مرضیه

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نوری امیررضا

نوری امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
باقری امیرحسین

باقری امیرحسین

جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شیری علی

شیری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نصیری مریم

نصیری مریم

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
صالحی عرفان

صالحی عرفان

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/3/2023 7:36:13 PM
Menu