زنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر زنجان

سعیدی حمیدرضا

سعیدی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

9سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
ندرلو محمدعرفان

ندرلو محمدعرفان

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

8سال کانونی / 143 آزمون

ریاضی
فرهادی محمدرضا

فرهادی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

10سال کانونی / 142 آزمون

ریاضی
صائینی فاطمه

صائینی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

8سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
قلی زاده آنیتا

قلی زاده آنیتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

10سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
پزشکی امین

پزشکی امین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
مقدمی پریسا

مقدمی پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

9سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
صالحی بابک

صالحی بابک

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

9سال کانونی / 122 آزمون

ریاضی
محمودی سعید

محمودی سعید

اقتصاد|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

10سال کانونی / 119 آزمون

انسانی
طاهری زهرا

طاهری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

7سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
اجلی نرگس

اجلی نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

9سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
اصفهانیان نیما

اصفهانیان نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
نوروزی مهرداد

نوروزی مهرداد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
افضلی ثمین

افضلی ثمین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
محمدی امیر حسین

محمدی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
روحانی پیام

روحانی پیام

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

8سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
آقاجانلو محمدمهدی

آقاجانلو محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
شعبانزاده یلدا

شعبانزاده یلدا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
محبی نژاد وطن ثمین

محبی نژاد وطن ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
کامران حقیقی مهدی

کامران حقیقی مهدی

روانشناسي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

7سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
اسدی نیوشا

اسدی نیوشا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
موسوی زنوز علی

موسوی زنوز علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حمیدی منفرد هادی

حمیدی منفرد هادی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
تورک محمدمهدی

تورک محمدمهدی

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
رستملوفردزنجانی زهره

رستملوفردزنجانی زهره

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
زینعلی نگین

زینعلی نگین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زنجان | روزانه

10سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
مرادی کشک آبادی ابوالفضل

مرادی کشک آبادی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمدی احسان

محمدی احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
تاران زینب

تاران زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
کرم زاده فاطمه

کرم زاده فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
محمدی سپیده

محمدی سپیده

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حسنی پریسا

حسنی پریسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
طالبی رضا

طالبی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
غفاری محمد

غفاری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
غیبی مبینا

غیبی مبینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
امامی مسعود

امامی مسعود

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
غدیری سیدمحمدمهدی

غدیری سیدمحمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
آرمان محمدامین

آرمان محمدامین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نبی لو محمد

نبی لو محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
مقدم نگین

مقدم نگین

روانشناسي|دانشگاه اردکان | نوبت دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
احمدی سیدمحمدرضا

احمدی سیدمحمدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

5سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
هاشملو فاطمه

هاشملو فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
احمدی نرگس

احمدی نرگس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صفری زنجانی مقدم شهریار

صفری زنجانی مقدم شهریار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عزیزی امیرعباس

عزیزی امیرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ابراری کسری

ابراری کسری

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مجتهدی سیده مانا

مجتهدی سیده مانا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
کارگری جم فاطمه

کارگری جم فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سعادتی امیرحسین

سعادتی امیرحسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قائمی محمدمهیار

قائمی محمدمهیار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
کریمی مریم

کریمی مریم

رياضيات وکاربردها|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
محمودی مریم

محمودی مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
تخمه چی هانیه

تخمه چی هانیه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
ایمانی سحر

ایمانی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حیدری محمدامین

حیدری محمدامین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
خدایی منفرد شایان

خدایی منفرد شایان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مهری علی

مهری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
صالحی منش آیدا

صالحی منش آیدا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 65 آزمون

زبان
حسنی سیدامیرحسین

حسنی سیدامیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
بیات زهرا

بیات زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
دویران محمدرضا

دویران محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
عباسی سهند

عباسی سهند

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زرگری زهرا

زرگری زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عربیان متین

عربیان متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
یگانه ناهید

یگانه ناهید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عربیان امیرحسین

عربیان امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سعیدی آزاد علی

سعیدی آزاد علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
فضلو حامد

فضلو حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سلیمانی محسن

سلیمانی محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محبی اصل پویا

محبی اصل پویا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمدی سمانه

محمدی سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
نجفلو غزاله

نجفلو غزاله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فرهادی نگین

فرهادی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نظری یوسف

نظری یوسف

علوم کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
صیادی هانیه

صیادی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شیرینی فاطمه

شیرینی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهدیلو پریسا

مهدیلو پریسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمدی مهدیه

محمدی مهدیه

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
صفری محمدرضا

صفری محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
منتجبی عذرا

منتجبی عذرا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
تقی زاده فربد

تقی زاده فربد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اسکندری پویا

اسکندری پویا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ورقائی پویان

ورقائی پویان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رشوندگان امیرحسین

رشوندگان امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خدائی ابوالفضل

خدائی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
یوسفی شهره

یوسفی شهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابراهیمی معین

ابراهیمی معین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
انصاری علی

انصاری علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رحمتی علی

رحمتی علی

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
برادری سنا

برادری سنا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اخترکاوان احسان

اخترکاوان احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فلاحی محمدصادق

فلاحی محمدصادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حاتمی زهرا

حاتمی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدی عباس

محمدی عباس

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
نبوی سیدامیرمسعود

نبوی سیدامیرمسعود

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
یعقوبی محمدرضا

یعقوبی محمدرضا

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
شغلی امین

شغلی امین

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
باباخانی معصومه

باباخانی معصومه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بیگدلی محمدامین

بیگدلی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قدرتی علی

قدرتی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

7سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
وفا حدیثه

وفا حدیثه

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بایراملو محمدحسین

بایراملو محمدحسین

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
میرزایی حمیدرضا

میرزایی حمیدرضا

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
جعفری نوده مهیار

جعفری نوده مهیار

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عباسی سجاد

عباسی سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ملکی حسین

ملکی حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدی محمدامین

محمدی محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
خاتمی مهنا

خاتمی مهنا

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
رستم خانی حمیدرضا

رستم خانی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دولتیار زهرا

دولتیار زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دبستانی فرشید

دبستانی فرشید

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ابطحی فریماه

ابطحی فریماه

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
دوستی سحر

دوستی سحر

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
نوری ایدین

نوری ایدین

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سپهری محمدرضا

سپهری محمدرضا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فروتن مهر فائزه

فروتن مهر فائزه

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
نظری بهاره

نظری بهاره

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عجملو فاطمه

عجملو فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مداحی هانیه

مداحی هانیه

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمدی احمد

محمدی احمد

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
تیموری نوید

تیموری نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کرمی زرندی پرستو

کرمی زرندی پرستو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تفویضی آرمین

تفویضی آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زهروی مهنا

زهروی مهنا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

زبان
رحمانی ثمین

رحمانی ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دادستان پوریا

دادستان پوریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اسدی میثم

اسدی میثم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
یاوری محمدحسین

یاوری محمدحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
رسولی بابک

رسولی بابک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پایره مهدی

پایره مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ایوبی مهرانه

ایوبی مهرانه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

زبان
نوری سپهر

نوری سپهر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نصر خشایار

نصر خشایار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قاسمی سینا

قاسمی سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آهنی شادی

آهنی شادی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
علویون سیدحسین

علویون سیدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تقی لو زینب

تقی لو زینب

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قنبری نیکو

قنبری نیکو

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بهمنی گیسو

بهمنی گیسو

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
هاشمی حسین

هاشمی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسینی سیدسپهر

حسینی سیدسپهر

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محمدپور نرگس

محمدپور نرگس

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سعادتی علی

سعادتی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسنی وصال

حسنی وصال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بیگدلی امیرضا

بیگدلی امیرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نظریانپور نیما

نظریانپور نیما

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جوادی هادی

جوادی هادی

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جعفری مهسا

جعفری مهسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طاهری صدف

طاهری صدف

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی وحید

محمدی وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدی ندا

محمدی ندا

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قدیمی پگاه

قدیمی پگاه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسینیان سیدامیرحسین

حسینیان سیدامیرحسین

حسابداري|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
امانی قلعه زهرا

امانی قلعه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمدی لیلا

محمدی لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اکبری سینا

اکبری سینا

اقتصاد|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آقاجانلو فاطمه

آقاجانلو فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حافظی امین

حافظی امین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مقدم علی

مقدم علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عبادی امیرحسین

عبادی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
کیانفر زهرا

کیانفر زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدی محمدمهدی

احمدی محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بیات مهدیس

بیات مهدیس

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بگ محمدی الهه

بگ محمدی الهه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بدیعی مبینا

بدیعی مبینا

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهدیزاده امیرحسین

مهدیزاده امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شاهی علی اکبر

شاهی علی اکبر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نوری لیلا

نوری لیلا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رضاخانی نوشین

رضاخانی نوشین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قره باغی نسترن

قره باغی نسترن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عسکری نژادمقدم سیدمهیار

عسکری نژادمقدم سیدمهیار

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مجتبی زاده فاطمه

مجتبی زاده فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جوزی زینب

جوزی زینب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلیمانی آرزو

سلیمانی آرزو

حسابداري|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
توحیدلو شادی

توحیدلو شادی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بیات حمیدرضا

بیات حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آقامیرلی سیده مژده

آقامیرلی سیده مژده

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رحیمی آیسان

رحیمی آیسان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شامی فرد محدثه

شامی فرد محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
آیت الهی یاسمین

آیت الهی یاسمین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدی الناز

محمدی الناز

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرخی مهرشاد

فرخی مهرشاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عربی سیده مرجان

عربی سیده مرجان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شیرینچی محمدامین

شیرینچی محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
معینی محمدحسن

معینی محمدحسن

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صیادی مرتضی

صیادی مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضاخانی نگین

رضاخانی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فضلی سانیا

فضلی سانیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
همتی فاطمه

همتی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آقاجانلو پگاه

آقاجانلو پگاه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمودی آیدا

محمودی آیدا

حسابداري|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مبینی یلدا

مبینی یلدا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
کودرزی محمد

کودرزی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طاهری علی

طاهری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شامی شیوا

شامی شیوا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سازوار پگاه

سازوار پگاه

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محبی فرشاد

محبی فرشاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بیات بابک

بیات بابک

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
براتی مبینا

براتی مبینا

روانشناسي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
والی لیلا

والی لیلا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رستمیان عمادالدین

رستمیان عمادالدین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خلیلی سیده الهه

خلیلی سیده الهه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جمشیدی حامد

جمشیدی حامد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نجفی هما

نجفی هما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرادخانی عرفان

مرادخانی عرفان

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شفیعی پریسا

شفیعی پریسا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسنلو کیمیا

حسنلو کیمیا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
امانلو صدرا

امانلو صدرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باقری الهام

باقری الهام

حقوق|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حیدری علیرضا

حیدری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدی سیده سلاله

محمدی سیده سلاله

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عباسی احسان

عباسی احسان

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
کیمیاقلم مائده

کیمیاقلم مائده

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
تصوری علی

تصوری علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حدیدیان کیمیا

حدیدیان کیمیا

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نادری واحد حسین

نادری واحد حسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
میرزائی پور غزاله

میرزائی پور غزاله

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حسنی زهرا

حسنی زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
احمدلو محسن

احمدلو محسن

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدی نرگس

محمدی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
امیری محمدرسول

امیری محمدرسول

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بیات فاطمه

بیات فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مفخم علی

مفخم علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قهرمانی پریا

قهرمانی پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
لایقی نوروزی مهسا

لایقی نوروزی مهسا

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خانمحمدی محمدرضا

خانمحمدی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ندرلو مریم

ندرلو مریم

شيمي محض|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صبوری فر فاطمه

صبوری فر فاطمه

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فرهادی صابر

فرهادی صابر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
علی گو زنجانی حدیث

علی گو زنجانی حدیث

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
احمدی امیرمحمد

احمدی امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عباسی نازیلا

عباسی نازیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضائی سینا

رضائی سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فیوجی بهاره

فیوجی بهاره

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خوشه چین شایان

خوشه چین شایان

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسدی محمدرضا

اسدی محمدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهری سمانه

مهری سمانه

علوم ومهندسي اب|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مقدم متین

مقدم متین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اردکان | نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بقائی محیا

بقائی محیا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گلشنی منفرد زهرا

گلشنی منفرد زهرا

طراحي لباس|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
موسوی سیداحمد

موسوی سیداحمد

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پیرمحمدی امیرحسین

پیرمحمدی امیرحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
وراغ امیرمحمد

وراغ امیرمحمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نوروزی میلاد

نوروزی میلاد

فيزيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عبدلی فرد نرگس

عبدلی فرد نرگس

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدی یگانه

احمدی یگانه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدی محمدمهدی

محمدی محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سلیمی مصطفی

سلیمی مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ستاری علی

ستاری علی

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شعاعی سیدسهند

شعاعی سیدسهند

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قربانی محمدحسین

قربانی محمدحسین

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قلی زاده زهرا

قلی زاده زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صفری مهدی

صفری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پورابراهیم هدایت سید محمد

پورابراهیم هدایت سید محمد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
شامی گیتی

شامی گیتی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عزیزی ثمین

عزیزی ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباس زاد عذرا

عباس زاد عذرا

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شفیعی مقدم محمدمهدی

شفیعی مقدم محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

حسابداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سلیمی فاطمه

سلیمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نجفی مهسا

نجفی مهسا

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
یوسفیه فاطمه

یوسفیه فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدی محدثه

احمدی محدثه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعیدمحمدی پرنیان

سعیدمحمدی پرنیان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سلطانیانی نگار

سلطانیانی نگار

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
درگاهی سروین

درگاهی سروین

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حیدری محمدرضا

حیدری محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سپهری عسل

سپهری عسل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غفاری فائزه

غفاری فائزه

روانشناسي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
والی پیامی مهدی

والی پیامی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حیدری علیرضا

حیدری علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خردمند محمدرضا

خردمند محمدرضا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

زبان
حسنی محمد

حسنی محمد

فيزيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
درخشنده سپندار

درخشنده سپندار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رسولی علیرضا

رسولی علیرضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
فروزنده حسام

فروزنده حسام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
چهران ثمین

چهران ثمین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ملکی ویدا

ملکی ویدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گنج خانلو علی

گنج خانلو علی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
باقری مهدیه

باقری مهدیه

مديريت دولتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سعادتی پریسا

سعادتی پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
علی محمدی سمانه

علی محمدی سمانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نوری محمدمهدی

نوری محمدمهدی

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عزیزی امیرصدرا

عزیزی امیرصدرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ناصریان علی

ناصریان علی

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کرمی حمیدرضا

کرمی حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اوجاقی کوثر

اوجاقی کوثر

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صمیمی مقدم آرمان

صمیمی مقدم آرمان

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صحافی کیان

صحافی کیان

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدپناه محمدمهدی

احمدپناه محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بهرامی مهدی

بهرامی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عربی زنجانی آیسان

عربی زنجانی آیسان

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نهاوندی مهدی

نهاوندی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منتخبی آیسان

منتخبی آیسان

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صفاری امیرحسین

صفاری امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امیربستاقی علی محمد

امیربستاقی علی محمد

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسلامی فرد مهدی

اسلامی فرد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شریفی مائده

شریفی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اقاجانلو فاطمه

اقاجانلو فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عندلیبی عرفان

عندلیبی عرفان

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحیمی طاها

رحیمی طاها

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دوستی مهدی

دوستی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسنی مهسا

حسنی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
وفا مرجان

وفا مرجان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عطائی زنجانی نژاد یاسمن

عطائی زنجانی نژاد یاسمن

مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آبیار مه سیما

آبیار مه سیما

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نقدی محبوبی سیدمتین

نقدی محبوبی سیدمتین

امار|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بیگدلی هاله

بیگدلی هاله

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدی شقایق

احمدی شقایق

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسین خواه امیرحسین

حسین خواه امیرحسین

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه هنر | روزانه-نوازندگان سازتار

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
دیانت طلب سعید

دیانت طلب سعید

حقوق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
داداشی احسان

داداشی احسان

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
رستمی متین

رستمی متین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خدایی نرگس

خدایی نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملکی محدثه

ملکی محدثه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غفاری محمدرضا

غفاری محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پریدخت کیانا

پریدخت کیانا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاهمرادی امیرمحمد

شاهمرادی امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اصحابی علیرضا

اصحابی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ذبیحیان اقدم مهدی

ذبیحیان اقدم مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
داودزاده شکیلا

داودزاده شکیلا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
معصومی امیرحسین

معصومی امیرحسین

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرزادیان امید

فرزادیان امید

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سیفی نسترن

سیفی نسترن

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تیموری حسین

تیموری حسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
علیجانی علی

علیجانی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بیانلو مهدی

بیانلو مهدی

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قوامی سیدسعید

قوامی سیدسعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بازرگان فردین

بازرگان فردین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حری زنجانی سیدمحمدحسین

حری زنجانی سیدمحمدحسین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سعیدی نگین

سعیدی نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مقیمی محسن

مقیمی محسن

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
منصوری فاطمه

منصوری فاطمه

شيمي محض|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معصومی نازیلا

معصومی نازیلا

فيزيک|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاج علی اکبری آتوسا

حاج علی اکبری آتوسا

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحی سپیده

صالحی سپیده

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رئوفی پارسا

رئوفی پارسا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقایی محمدمهدی

آقایی محمدمهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فتحی یاسر

فتحی یاسر

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رحمتی سارا

رحمتی سارا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعیلی امیرحسین

اسماعیلی امیرحسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گوهرزاد شهریار

گوهرزاد شهریار

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقاخانی مدیا

آقاخانی مدیا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نسیمی هدیه

نسیمی هدیه

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوی سیده نیره

موسوی سیده نیره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
وثیقی یاسمن

وثیقی یاسمن

حقوق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسنی الهام

حسنی الهام

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عباسی مرضیه

عباسی مرضیه

روانشناسي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بختی نیا محمد

بختی نیا محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کلانتری محمد

کلانتری محمد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قدیرزاده سحر

قدیرزاده سحر

روانشناسي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نورزی فائزه

نورزی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ژاله چیان کوثر

ژاله چیان کوثر

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کرمی صدرا

کرمی صدرا

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحیم پور محمدامین

رحیم پور محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عینی امیررضا

عینی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
علیخانی نازنین

علیخانی نازنین

اقتصاد|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادلو زینب

مرادلو زینب

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باقری محمدرضا

باقری محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غفاری رویا

غفاری رویا

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قدیمی زهرا

قدیمی زهرا

اقتصاد|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدی زهرا

عبدی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدی مریم

محمدی مریم

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدی امیرحسین

محمدی امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مسلمی ریحانه

مسلمی ریحانه

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نبی لو نرگس

نبی لو نرگس

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
همپا محمدمتین

همپا محمدمتین

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهاجری مهسا

مهاجری مهسا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
عباسی مصطفی

عباسی مصطفی

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرنیا محمدامین

فرنیا محمدامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسنی امیررضا

حسنی امیررضا

اقتصاد|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسنی نگین

حسنی نگین

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دوستی محمدامین

دوستی محمدامین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بیانی معصومه

بیانی معصومه

گياه پزشکي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سهرابی زهرا

سهرابی زهرا

جغرافيا|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدی پور سعید

احمدی پور سعید

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حیدری مرتضی

حیدری مرتضی

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امینی حسین

امینی حسین

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امینی رقیه

امینی رقیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رئوفی کسری

رئوفی کسری

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بیات سپیده

بیات سپیده

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقری میثم

باقری میثم

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
باقری فواد

باقری فواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نجفی نگین

نجفی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مقیمی مژده

مقیمی مژده

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بابائی فاطمه

بابائی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قهرمانی محمد

قهرمانی محمد

مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعادتی مزرعه امیررضا

سعادتی مزرعه امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسنی امیرسینا

حسنی امیرسینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موسوی سیده یلدا

موسوی سیده یلدا

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طاهری صادق الهام

طاهری صادق الهام

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترابی سیده مرضیه

ترابی سیده مرضیه

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعیدی محمدمهدی

سعیدی محمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورحسین متین

پورحسین متین

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدی محمدصادق

احمدی محمدصادق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرجی زنجانی امیرعلی

فرجی زنجانی امیرعلی

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاتمی رضا

حاتمی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسنی مهرشاد

حسنی مهرشاد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدیان مزرعه یزدی فربد

احمدیان مزرعه یزدی فربد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اصغری فاطمه

اصغری فاطمه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابوالمعصوم محدثه

ابوالمعصوم محدثه

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طغرانگار یاسمین

طغرانگار یاسمین

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عیوضی احمد

عیوضی احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسینی سیدمهدی

حسینی سیدمهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاسمی مهدی

قاسمی مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صحبت لو فاطمه

صحبت لو فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسدی فریده

اسدی فریده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نصیری مهدی

نصیری مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رزاقی لیلا

رزاقی لیلا

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادی هادی

مرادی هادی

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پورمحمدرضائیان الهام

پورمحمدرضائیان الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آقاجانلو نازنین

آقاجانلو نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسنی مرضیه

حسنی مرضیه

علوم ومهندسي اب|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عمرانی چراغتپه زهرا

عمرانی چراغتپه زهرا

روانشناسي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عمادی فرد امیررضا

عمادی فرد امیررضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وارسته نفیسه

وارسته نفیسه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

4سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
مرادی محمد امین

مرادی محمد امین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
داداشی منیره

داداشی منیره

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدی ثنا

محمدی ثنا

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جزحیدری معصومه

جزحیدری معصومه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدی رضا

محمدی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
علیجانی حسام

علیجانی حسام

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ثبوتی عرفان

ثبوتی عرفان

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
معراجی آرین

معراجی آرین

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدی حسین

محمدی حسین

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عباسی مهدیه

عباسی مهدیه

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باقری حمید

باقری حمید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسنی محمدرضا

حسنی محمدرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ملکی حسین

ملکی حسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفری متین

جعفری متین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کرمی مائده

کرمی مائده

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
غلامی محمد

غلامی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رسولی رضا

رسولی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عباسی مهدیس

عباسی مهدیس

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ناصری سیدرضا

ناصری سیدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خلجی مهدی

خلجی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدی بوئینی نگین

محمدی بوئینی نگین

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خلفی مهسا

خلفی مهسا

مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خاتمی سعید

خاتمی سعید

مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نظری زینب

نظری زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تاره محمدرضا

تاره محمدرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فتحی فائزه

فتحی فائزه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ابراهیم خانی رها

ابراهیم خانی رها

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شهبازی ملیکا

شهبازی ملیکا

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اشرفی مهشاد

اشرفی مهشاد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
عباسی محمدهادی

عباسی محمدهادی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسنلو متین

حسنلو متین

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ابراهیمی جم امیرحسین

ابراهیمی جم امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسین خانی علی

حسین خانی علی

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شکوری اسماعیل

شکوری اسماعیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سادات فاطمی عارف

سادات فاطمی عارف

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بلوری پونه

بلوری پونه

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفری ارمین

جعفری ارمین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کریمی مرتضی

کریمی مرتضی

روانشناسي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بهرامی محمدرضا

بهرامی محمدرضا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رفیعی الهه

رفیعی الهه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابتکار زهرا

ابتکار زهرا

اقتصاد|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بازرگان علیرضا

بازرگان علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بیگ محمدی فاطمه

بیگ محمدی فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بابایی مهدی

بابایی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اردبیلی علی

اردبیلی علی

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گیلک شیدا

گیلک شیدا

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بیات حسین

بیات حسین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
یوسفی نرگس

یوسفی نرگس

ارتباطتصويري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
بالود مهدی

بالود مهدی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مرادی علیرضا

مرادی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
براتی فرد محمدعلی

براتی فرد محمدعلی

مهندسي الکترونيک هواپيمايي|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
چنگیزی امیرحسین

چنگیزی امیرحسین

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احمدی نگین

احمدی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباس زاده فرحان

عباس زاده فرحان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
الماسی متین

الماسی متین

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نجفی فائزه

نجفی فائزه

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رمضانی مهدی

رمضانی مهدی

مهندسي معماري|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ابتهاج آذین

ابتهاج آذین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسوی سیدمهدی

موسوی سیدمهدی

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فرجی شاداب

فرجی شاداب

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نظری هادی

نظری هادی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسرافیلی کیمیا

اسرافیلی کیمیا

نقاشي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
قدیمی اشکان

قدیمی اشکان

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نظری ناسی الناز

نظری ناسی الناز

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
گنجی محمدمهدی

گنجی محمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
کاوندی حسن

کاوندی حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمودی سحر

محمودی سحر

رياضيات وکاربردها|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نوروزی فاطمه

نوروزی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسنلو محدثه

حسنلو محدثه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نژادیان زینب

نژادیان زینب

جغرافيا|دانشگاه زابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نظری زهرا

نظری زهرا

شيمي محض|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خانمحمدی فاطمه

خانمحمدی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/2/2023 4:19:24 PM
Menu