بيله سوار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بيله سوار

جمالی نیلوفر

جمالی نیلوفر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
هادی حسین

هادی حسین

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فولادی پیمان

فولادی پیمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قاسمزاده حافظ

قاسمزاده حافظ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دشتی زهرا

دشتی زهرا

جغرافيا|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مقدسی محمد

مقدسی محمد

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
6/7/2023 5:06:28 AM
Menu