اصلان دوز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اصلان دوز

اژدری رامین

اژدری رامین

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نجفیان مهدی

نجفیان مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهروز طاهره

بهروز طاهره

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
6/7/2023 4:43:42 AM
Menu