دامغان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دامغان

منصوریان فاطمه

منصوریان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رئیسی جواد

رئیسی جواد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عباسیان علی

عباسیان علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امیراحمدی فاطمه

امیراحمدی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 42 آزمون

زبان
اله بخشی حامد

اله بخشی حامد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خانبیکیان عرفان

خانبیکیان عرفان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امانی نژاد فاطمه

امانی نژاد فاطمه

زبان چيني|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
ایمنی حامد

ایمنی حامد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
افرا فاطمه

افرا فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
علی ابادی محمد

علی ابادی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
علیزاده برمی محمدرضا

علیزاده برمی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خلج فاطمه

خلج فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صرفی امیرحسین

صرفی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سرسریان زهرا

سرسریان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
وفائی نژاد علیرضا

وفائی نژاد علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
میرباقری ابراهیم

میرباقری ابراهیم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حبیبیان فاطمه

حبیبیان فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قدمی سیدصالح

قدمی سیدصالح

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
علی میرزائی محمدباقر

علی میرزائی محمدباقر

مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جعفرآبادی هدی

جعفرآبادی هدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کاظمی زند کیانا

کاظمی زند کیانا

عکاسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

هنر
کوچک پور مقداد

کوچک پور مقداد

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صرفی سارا

صرفی سارا

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فانی مایانی مهدی

فانی مایانی مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
راشدی زهرا

راشدی زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پاشائی هانیه

پاشائی هانیه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فوادی علی اصغر

فوادی علی اصغر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تولی حکیمه

تولی حکیمه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خان بیکی امین

خان بیکی امین

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرشدی زهرا

مرشدی زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صداقتی امیرحسین

صداقتی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فرح زاد محسن

فرح زاد محسن

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آل حکمت فاطمه

آل حکمت فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بانی امیرحسین

بانی امیرحسین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نیکوکار فاطمه

نیکوکار فاطمه

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خراسانی فائزه

خراسانی فائزه

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مجدی رضوان

مجدی رضوان

مشاوره|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قدرت آبادی فاطمه

قدرت آبادی فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قربانیان فرناز

قربانیان فرناز

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
واحدی معصومه

واحدی معصومه

حقوق|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فدائی باشی فاطمه

فدائی باشی فاطمه

جغرافيا|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
میرسیدی سیده خدیجه

میرسیدی سیده خدیجه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رهبری فهمیه

رهبری فهمیه

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مسافری حسین

مسافری حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شکاری علی

شکاری علی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مطواعی مائده

مطواعی مائده

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معادی علیرضا

معادی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خورزانی محمدامین

خورزانی محمدامین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسنی ایمان

حسنی ایمان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کشاورزیان امیرمحمد

کشاورزیان امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
وفائی نژاد متین

وفائی نژاد متین

مهندسي معماري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فدایی باشی فاطمه زهرا

فدایی باشی فاطمه زهرا

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مطواعی سجاد

مطواعی سجاد

حقوق|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قیصری محمدحسین

قیصری محمدحسین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
علیان نژاد فاطمه

علیان نژاد فاطمه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جنانی سیده مبینا

جنانی سیده مبینا

جامعه شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مطهری نژاد محمد

مطهری نژاد محمد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
معصومی رقیه

معصومی رقیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بنائیان سفید محسن

بنائیان سفید محسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مجاهد محترم

مجاهد محترم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضایی زهرا

رضایی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سیدی فاطمه

سیدی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سعیدی پارسا

سعیدی پارسا

اقتصاد|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تیموری علی اکبر

تیموری علی اکبر

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قانع پور مینا

قانع پور مینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
منوچهری آریا

منوچهری آریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خدابنده لو رضوانه

خدابنده لو رضوانه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
واشاب ریحانه

واشاب ریحانه

جغرافيا|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
امیراحمدی کوثر

امیراحمدی کوثر

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اردکانی زاده امیرمحمد

اردکانی زاده امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حاج اسماعیل زهرا

حاج اسماعیل زهرا

جغرافيا|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
علی نژاد امیررضا

علی نژاد امیررضا

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دهقان فاطمه

دهقان فاطمه

حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
میرعماد سیده کوثر

میرعماد سیده کوثر

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مجیدی سیدامیرعباس

مجیدی سیدامیرعباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سمیعی نژاد فاطمه

سمیعی نژاد فاطمه

اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فتاح فاطمه

فتاح فاطمه

روانشناسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ناظمی محمدرضا

ناظمی محمدرضا

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
امینیان علی

امینیان علی

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حسن بیکی فاطمه

حسن بیکی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/4/2023 2:05:43 PM
Menu