بن

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بن

امانی نرگس

امانی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
هاشمی زهرا

هاشمی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
نادری رسول

نادری رسول

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
احمدی ابوالفضل

احمدی ابوالفضل

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
احمدی مریم

احمدی مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
مولوی ساجده

مولوی ساجده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نادری مائده

نادری مائده

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قائدی زهرا

قائدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اکبری رضا

اکبری رضا

طراحي صنعتي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
علی بیگی حسن

علی بیگی حسن

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
علی بیگی فرشته

علی بیگی فرشته

مطالعات خانواده|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
احمدی مرضیه

احمدی مرضیه

زبان شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اکبری محمد

اکبری محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلیمی مریم

سلیمی مریم

زبان روسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
احمدی سکینه

احمدی سکینه

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
طاهری نگین

طاهری نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امانی جواد

امانی جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ترکی زهرا

ترکی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عامری فائزه

عامری فائزه

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نادری محمدحسین

نادری محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفری زهرا

جعفری زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
درعلی امیرمحمد

درعلی امیرمحمد

علوم قران وحديث|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
6/7/2023 5:54:55 AM
Menu