سامان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سامان

زمانی رضا

زمانی رضا

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
سامانی پرستو

سامانی پرستو

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رحیمی شورابی زهرا

رحیمی شورابی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بهرامی سامانی فاطمه

بهرامی سامانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بهرامی سامانی آرمین

بهرامی سامانی آرمین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهرامی سامانی فرناز

بهرامی سامانی فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسینی سامانی امیرحسین

حسینی سامانی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قطره سامانی امین

قطره سامانی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رحیمی کاه کشی محمدمهدی

رحیمی کاه کشی محمدمهدی

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
بهرامی نگین

بهرامی نگین

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فتاحی سوادجانی رضا

فتاحی سوادجانی رضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نوربخش شورابی سیده رویا

نوربخش شورابی سیده رویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دهقانی سامانی محمدرضا

دهقانی سامانی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رحیمی کاهکشی محمدتقی

رحیمی کاهکشی محمدتقی

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدی سامانی نرگس

محمدی سامانی نرگس

مهندسي پزشکي|دانشگاه ميبد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سلطانی سامانی ملیکا

سلطانی سامانی ملیکا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جعفری سامانی پرنیا

جعفری سامانی پرنیا

فيزيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زمانی شورابی نفیسه

زمانی شورابی نفیسه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کبیری سامانی مرضیه

کبیری سامانی مرضیه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صفائی فر پروین

صفائی فر پروین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یزدانی چمزینی آرش

یزدانی چمزینی آرش

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
یزدانی چمزینی مژده

یزدانی چمزینی مژده

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
یزدانی چمزینی رویا

یزدانی چمزینی رویا

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زمانی شورابی زهرا

زمانی شورابی زهرا

مديريت دولتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عرب فاطمه

عرب فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کریمی الهه

کریمی الهه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
کبیری سامانی سارا

کبیری سامانی سارا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عوض زاده سامانی سمانه

عوض زاده سامانی سمانه

مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عرب چم چنگی زهرا

عرب چم چنگی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گلمحمدی سامانی امیرمسعود

گلمحمدی سامانی امیرمسعود

مهندسي صنايع|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسینی پوریا

حسینی پوریا

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
لطفی چم یوسفعلی فاطمه

لطفی چم یوسفعلی فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسعد سامانی علی

اسعد سامانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/4/2023 10:55:33 AM
Menu