فارسان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فارسان

فلاح مریم

فلاح مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

10سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
صادقی نگین

صادقی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
معین زهرا

معین زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مردانی آذر

مردانی آذر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ترابی نگین

ترابی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
امیری فیروزه

امیری فیروزه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پولادی امیر محمد

پولادی امیر محمد

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
موسائی گله محمد

موسائی گله محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدی نگین

محمدی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسیوند حسین

اسیوند حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسلامی آیدا

اسلامی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رضایی زهرا

رضایی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نصیری کوثر

نصیری کوثر

شيمي کاربردي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جعفری مهدی

جعفری مهدی

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمودی فیل آبادی محمد جواد

محمودی فیل آبادی محمد جواد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عباسی زهرا

عباسی زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدی حسین

محمدی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدی علیرضا

محمدی علیرضا

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
هاشمی سیدحسین

هاشمی سیدحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرتضوی زاده سیدمحمد

مرتضوی زاده سیدمحمد

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صیدعلی وندبور مینا

صیدعلی وندبور مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سلیمانی زهرا

سلیمانی زهرا

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پور اکبری معصومه

پور اکبری معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امامی سیدمحمد

امامی سیدمحمد

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امینی منا

امینی منا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسی سحر

عباسی سحر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ناظمی راشد

ناظمی راشد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاضلی سجاد

فاضلی سجاد

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خسروی محمد

خسروی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمی حسین

قاسمی حسین

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدی احمد محمودی سپیده

محمدی احمد محمودی سپیده

علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زمانی فاطمه

زمانی فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صادقی زهرا

صادقی زهرا

اقتصاد|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدی سپهر

محمدی سپهر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شیروانی مریم

شیروانی مریم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
علی پور ندا

علی پور ندا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
کاوه فریده

کاوه فریده

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فرهادی هادی

فرهادی هادی

علوم سياسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مردانی میثم

مردانی میثم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/3/2023 7:34:51 PM
Menu