دولت آبادتربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دولت آبادتربت حيدريه

اسدی قلعه نی مهدی

اسدی قلعه نی مهدی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فکری امیرحسین

فکری امیرحسین

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خاکشور علی

خاکشور علی

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سمیعی فاطمه

سمیعی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
یوسفی مقدم نجمه

یوسفی مقدم نجمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سمیعی سحر

سمیعی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اسدیان منیژه

اسدیان منیژه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خنیک نرگس

خنیک نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شیبانی مهدی

شیبانی مهدی

علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مختاری فر فاطمه

مختاری فر فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
یزدانی صوفی آبادی ملیحه

یزدانی صوفی آبادی ملیحه

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خاکپور مرضیه

خاکپور مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خوشدل مریم

خوشدل مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مختاری فاطمه

مختاری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عباس زاده بهاره

عباس زاده بهاره

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
6/7/2023 6:07:16 AM
Menu