در‌گز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر در‌گز

آذین ب امیرحسین

آذین ب امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
بهادری ب محدثه

بهادری ب محدثه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
محمدی کبرا

محمدی کبرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ضرابی میترا

ضرابی میترا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
سلطانی ب فاطمه

سلطانی ب فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
براتیان فرزانه

براتیان فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
تژوال ب سمانه

تژوال ب سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رضائی ب ریحانه

رضائی ب ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
شجاع پور بتول

شجاع پور بتول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمدی ب معصومه

محمدی ب معصومه

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فلاحی امیرحسین

فلاحی امیرحسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
پروانه حامد

پروانه حامد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسماعیلی ب امیرحسین

اسماعیلی ب امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سیستانی محمد

سیستانی محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اخوت علی آباد ب زهره

اخوت علی آباد ب زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نقابت محمدحسین

نقابت محمدحسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
6/3/2023 12:45:49 PM
Menu