چرام

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر چرام

عزیزی احمد

عزیزی احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

7سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
نجفی سید نوید

نجفی سید نوید

باستان شناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

7سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
احمد پور مریم

احمد پور مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
سیدی پردیس

سیدی پردیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سرمستی سارا

سرمستی سارا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
خلیل پور یاسمن

خلیل پور یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خلیل پور نسیم

خلیل پور نسیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شمشیری بهداد

شمشیری بهداد

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
باقریان زاده راضیه

باقریان زاده راضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جمشیدی زینب

جمشیدی زینب

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شایسته علی

شایسته علی

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
درویشی علی رضا

درویشی علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قاسمی اصلان

قاسمی اصلان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی مریم

محمدی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمدی زینب

محمدی زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بهشت نیا علی

بهشت نیا علی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
راکبی مهدیه

راکبی مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ده خدا یاسین

ده خدا یاسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
علیزاده آرند سجاد

علیزاده آرند سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
تقی زاده علی

تقی زاده علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدزاده فروغ

محمدزاده فروغ

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پرویزی طاهره

پرویزی طاهره

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
علیزاده فاطمه

علیزاده فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علیجانی فرشید

علیجانی فرشید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حدادی امید

حدادی امید

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
میرزاده دم طسوج امید

میرزاده دم طسوج امید

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کاظم پور احمدرضا

کاظم پور احمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طاعتی زاده مهرداد

طاعتی زاده مهرداد

حقوق|دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صفرپور کیانوش

صفرپور کیانوش

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سجادی نیکو زهرا

سجادی نیکو زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرویزی ندا

پرویزی ندا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
همت فرد رضا

همت فرد رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علی مددی نیلوفر

علی مددی نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
هادی پور فاطمه

هادی پور فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/4/2023 1:49:09 PM
Menu