سوق دوگنبدان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سوق دوگنبدان

مومنی سوق محسن

مومنی سوق محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مسعودی نجمه

مسعودی نجمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رستگاری سید سهیل

رستگاری سید سهیل

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

زبان
خانی رحمان

خانی رحمان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
روشن مجتبی

روشن مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
طبیب زاده سیده نرگس

طبیب زاده سیده نرگس

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
راستگو فاطمه

راستگو فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
لطیفی بلوط بنگان زینب

لطیفی بلوط بنگان زینب

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جعفری پویا

جعفری پویا

تاريخ|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
مرادی الوند سکینه

مرادی الوند سکینه

حقوق|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
کاظمی نسب سید هاشم

کاظمی نسب سید هاشم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اففف محسن

اففف محسن

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
قدیمی اصغر

قدیمی اصغر

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
پرواز مصطفی

پرواز مصطفی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پذیرش زهره

پذیرش زهره

مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مجاوند رسول

مجاوند رسول

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سعیدی سوق مهرشاد

سعیدی سوق مهرشاد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
موسوی پرور زهرا

موسوی پرور زهرا

مشاوره|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اردشیری فرهاد

اردشیری فرهاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پدیدار محبوبه

پدیدار محبوبه

مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهربان پور عبدالله

مهربان پور عبدالله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بیننده حمیدرضا

بیننده حمیدرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تربالی سید حسین

تربالی سید حسین

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زینی پورسوق سیده فاطمه

زینی پورسوق سیده فاطمه

مشاوره|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اکبرنسب سجاد

اکبرنسب سجاد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تقوی زاد سیدعلی

تقوی زاد سیدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
5/29/2023 4:23:15 PM
Menu