اسدآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اسدآباد

کرمی شکور مرضیه

کرمی شکور مرضیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بسطامی نازنین

بسطامی نازنین

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قهرمانی سیما

قهرمانی سیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صالحی مرتب لیلا

صالحی مرتب لیلا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسدی بهناز

اسدی بهناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سلطانی وش نگین

سلطانی وش نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شیریان مهدی

شیریان مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فرهادی پریا

فرهادی پریا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رحیمی روشن فاطمه

رحیمی روشن فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عظیمی کهن نادیا

عظیمی کهن نادیا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خالوندی فائزه

خالوندی فائزه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نوریان آیدا

نوریان آیدا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بسطامی محمد

بسطامی محمد

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رجبی مائده

رجبی مائده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارعی نگین

زارعی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضائی محمدرضا

رضائی محمدرضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فتاحی مهر لیلا

فتاحی مهر لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شعبانی زهرا

شعبانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرادی شکوه علیرضا

مرادی شکوه علیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بختیاری فاطمه

بختیاری فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قادری فرشاد

قادری فرشاد

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حیدری رفعت محمد

حیدری رفعت محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رضایی مریم

رضایی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خزائیان حسین

خزائیان حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شعبانی گلریز زهرا

شعبانی گلریز زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضائی حدیث

رضائی حدیث

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
وفائی مهسا

وفائی مهسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سرداری محدثه

سرداری محدثه

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فروتن جواد

فروتن جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پشوتن نگین

پشوتن نگین

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جان محمدی نادیا

جان محمدی نادیا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحمت آبادی آرمان

رحمت آبادی آرمان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهبازی امیررضا

شهبازی امیررضا

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
علیخانی لعیا

علیخانی لعیا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادی فریدیان سمیه

مرادی فریدیان سمیه

مهندسي بهره برداري راه اهن|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرزانه سروش

فرزانه سروش

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زیوری دلیر زهرا

زیوری دلیر زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سیاح احرز زهرا

سیاح احرز زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سعادتی علی

سعادتی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسدبیگی امیرحسین

اسدبیگی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهرابی محمد

مهرابی محمد

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
کرمی نگین

کرمی نگین

جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نظری یگانه

نظری یگانه

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عزیزی زاده هانیه

عزیزی زاده هانیه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
کمانگرمساعد فرحان

کمانگرمساعد فرحان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زندیه معصومه

زندیه معصومه

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قربانی فرهاد

قربانی فرهاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رستمی موسی

رستمی موسی

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/1/2023 8:59:43 AM
Menu