ديواندره

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ديواندره

مرادیان کیانوش

مرادیان کیانوش

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حسینی سید صائب

حسینی سید صائب

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
حق مرادی سینا

حق مرادی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نظری اسرا

نظری اسرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
نصیری میثم

نصیری میثم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مرادی مظهر

مرادی مظهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خالدیان نشاط

خالدیان نشاط

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نوربخش مبینا

نوربخش مبینا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
ویسی آرزو

ویسی آرزو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمدیان انیسه

محمدیان انیسه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
گلی محمدرضا

گلی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مرادی نیما

مرادی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امینی محمد

امینی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسدی نرگس

اسدی نرگس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مولودی سیروان

مولودی سیروان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسفندیاری داریوش

اسفندیاری داریوش

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فضلی رسول

فضلی رسول

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
معمارزاده پارسا

معمارزاده پارسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ایازی مهسا

ایازی مهسا

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
یاراحمدی دنیا

یاراحمدی دنیا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
میرزائی فرزین

میرزائی فرزین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسینی سیده فاطمه

حسینی سیده فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قدرتی گذردره قانع

قدرتی گذردره قانع

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ملکی ناهید

ملکی ناهید

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قیصریان سید عادل

قیصریان سید عادل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سرمستی محمد

سرمستی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبدی دانش

عبدی دانش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رستمی شعیب

رستمی شعیب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ویسی دارا

ویسی دارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرجی دل افروز

فرجی دل افروز

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مقصودی شکیلا

مقصودی شکیلا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن دوست گلستان

حسن دوست گلستان

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فتحی نیما

فتحی نیما

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
حیدری مدریک

حیدری مدریک

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدی اسما

محمدی اسما

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
مرادی بهنام

مرادی بهنام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودی فریبرز

محمودی فریبرز

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ملکی آرام

ملکی آرام

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
نصرالهی آسو

نصرالهی آسو

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحمی آرام

رحمی آرام

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رحمانی الهه

رحمانی الهه

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
میرزایی سمیه

میرزایی سمیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/3/2023 6:36:05 PM
Menu