قروه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر قروه

عباسی اسما

عباسی اسما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
بختیار مهسا

بختیار مهسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

7سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
بابائی سالار

بابائی سالار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
خدامرادی فاطمه

خدامرادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
وکیلی نسا

وکیلی نسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
طهماسبی آرمین

طهماسبی آرمین

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تبريز | روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
گوهری پگاه

گوهری پگاه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
احمدی کیمیا

احمدی کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مقیمی نغمه

مقیمی نغمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
فهیم زاده محمد رضا

فهیم زاده محمد رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
حسین پناهی آرین

حسین پناهی آرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
حسینی مهنا

حسینی مهنا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
فلاحی خاطره

فلاحی خاطره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
رحمانی فر فاطمه

رحمانی فر فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
معظمی جعفر

معظمی جعفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
فرهادی منا

فرهادی منا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
شفیعی فرزانه

شفیعی فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
میهمی فائزه

میهمی فائزه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
صالحی پارسا

صالحی پارسا

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
سیفی امیر حسین

سیفی امیر حسین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
سخن رسول

سخن رسول

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

زبان
نادری فاطمه

نادری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حیدری نوشین

حیدری نوشین

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رضائی محمد رضا

رضائی محمد رضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عبدی میلاد

عبدی میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضائی حمیدرضا

رضائی حمیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
گنجی عمران

گنجی عمران

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حسین پناهی پردیس

حسین پناهی پردیس

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مردانی مفید محدثه

مردانی مفید محدثه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسدی سبحان

اسدی سبحان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
معظمی امیر حسین

معظمی امیر حسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضائی حسین

رضائی حسین

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
زارعی امید

زارعی امید

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
قنبری زهرا

قنبری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رضائی سپیده

رضائی سپیده

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سنگین آبادی سیروان

سنگین آبادی سیروان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شاهرخی علیرضا

شاهرخی علیرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ذاکری زهرا

ذاکری زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عبدالملکی فاطمه

عبدالملکی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سیفی شکیلا

سیفی شکیلا

طراحي لباس|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

هنر
کریمی نگین

کریمی نگین

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شعبانی امیر کسری

شعبانی امیر کسری

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبدالملکی متین

عبدالملکی متین

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
میمنت آبادی دیبا

میمنت آبادی دیبا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قهرمانی ادریس

قهرمانی ادریس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سلطانی مهدی

سلطانی مهدی

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مجیدی محمد مهدی

مجیدی محمد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سنگین آبادی بهداد

سنگین آبادی بهداد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ورمقانی امیر محمد

ورمقانی امیر محمد

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
احمدی طاها

احمدی طاها

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عباسی نگین

عباسی نگین

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سلطانی پور فاطمه

سلطانی پور فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زرین فاطمه

زرین فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دده جانی راضیه

دده جانی راضیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اکبری حسین

اکبری حسین

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بنیادی نائینی مریم

بنیادی نائینی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عبدالملکی رضا

عبدالملکی رضا

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صادقی دیاکو

صادقی دیاکو

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شیخ جعفری محمد

شیخ جعفری محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلیمانی ندا

سلیمانی ندا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شیخ جعفری مهدی

شیخ جعفری مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطانی الناز

سلطانی الناز

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قادری رضا

قادری رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضائی محمد

رضائی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلطانی هدیه

سلطانی هدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حشمتی زهرا

حشمتی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدی فائزه

محمدی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باوندپور گلسا

باوندپور گلسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدی توحید

احمدی توحید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی سید سعید

حسینی سید سعید

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خالدیان مریم

خالدیان مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
عبدالملکی محمد حسین

عبدالملکی محمد حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صفری سارا

صفری سارا

مهندسي نفت|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جوزاده ندا

جوزاده ندا

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدی تلوار نوشین

محمدی تلوار نوشین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقی سلمان

صادقی سلمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدی کیمیا

محمدی کیمیا

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صمدی محمد مهدی

صمدی محمد مهدی

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعی سارا

زارعی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رستمی محمد متین

رستمی محمد متین

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زارعی حمیدرضا

زارعی حمیدرضا

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مفاخری سلسله نگین

مفاخری سلسله نگین

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدی رضا

احمدی رضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادی امیر

مرادی امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شریفی امیر حسین

شریفی امیر حسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
جعفری علیرضا

جعفری علیرضا

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خالدیان اسرا

خالدیان اسرا

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صادقی متین

صادقی متین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرادی پریسا

مرادی پریسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کرمی پویا

کرمی پویا

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حیدری هانیه

حیدری هانیه

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نظری مهرداد

نظری مهرداد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خلوصی حمید لیلا

خلوصی حمید لیلا

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
معظمی مهدی

معظمی مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
کریمی علی

کریمی علی

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امینی راضیه

امینی راضیه

مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عبدالملکی امیر حسین

عبدالملکی امیر حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عسگری هانیه

عسگری هانیه

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
باقری محمد

باقری محمد

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:27:45 AM
Menu