سقز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سقز

نادرپور زانیار

نادرپور زانیار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
ویسی سهیلا

ویسی سهیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
مرادیان ایلو اشکان

مرادیان ایلو اشکان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
عارفی رامیار

عارفی رامیار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
محمودی رامیار

محمودی رامیار

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
میرزائی محمد کامیاب

میرزائی محمد کامیاب

زبان چيني|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

زبان
نوربخش ندا

نوربخش ندا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نوربخش نغمه

نوربخش نغمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رحیم زاده سقزی کمند

رحیم زاده سقزی کمند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سیدی سولاکان هیوا

سیدی سولاکان هیوا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نوری محمد

نوری محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
کریمی پور ثنا

کریمی پور ثنا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
عباسی مبین

عباسی مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حیدری آسو

حیدری آسو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عابدی نیان

عابدی نیان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
آقایی شایان

آقایی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مرادیان صدریه

مرادیان صدریه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
پسندی ایوب

پسندی ایوب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عبدالله زاده احسان

عبدالله زاده احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سلیم زاده میک عبدالله

سلیم زاده میک عبدالله

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
بهرام پور پارسا

بهرام پور پارسا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
صبوری اشکان

صبوری اشکان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
غفاری هیمن

غفاری هیمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کریم پور شهاب

کریم پور شهاب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فیضی عدنان

فیضی عدنان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شیخ عثمانی نگین

شیخ عثمانی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مینائی نوید

مینائی نوید

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فتاحیان هاوژین

فتاحیان هاوژین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

زبان
خدامرادی زهره

خدامرادی زهره

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسینی پرشنگ

حسینی پرشنگ

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عزیزپور سارو

عزیزپور سارو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسینی سید رامین

حسینی سید رامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسینی روژین

حسینی روژین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دانشور مبینا

دانشور مبینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عارف پناه آرش

عارف پناه آرش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شیخ الاسلامی آرمین

شیخ الاسلامی آرمین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دلیریان اسرین

دلیریان اسرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پرویز آرمان

پرویز آرمان

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کریمی بهنام

کریمی بهنام

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | محروم-بومي کردستان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قادرپور وصال

قادرپور وصال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ویسی اسراء

ویسی اسراء

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
میرزائی زانکو

میرزائی زانکو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
یوسفی پوریا

یوسفی پوریا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسینی سیدمبین

حسینی سیدمبین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
افشار سبا

افشار سبا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
خدری زیویه امید

خدری زیویه امید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فتاحی الهه

فتاحی الهه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کوچکی محمد

کوچکی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
طاهری ناصح

طاهری ناصح

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امانی محمد

امانی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سعیدپور محمد

سعیدپور محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کریمی نسب کیان

کریمی نسب کیان

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابوالمحمدی مله حسنی

ابوالمحمدی مله حسنی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حسینی کامران

حسینی کامران

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کریم زاده شاهین

کریم زاده شاهین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رحمانی سیده شکیلا

رحمانی سیده شکیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عباسی اوین

عباسی اوین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدی سینا

احمدی سینا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرزی الهه

مرزی الهه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سرسیفی نیما

سرسیفی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رسولی کیان

رسولی کیان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدی کامران

محمدی کامران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ذاکری مبین

ذاکری مبین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امین بیگی محمدمبین

امین بیگی محمدمبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
معصومی سمیرا

معصومی سمیرا

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خضری احسان

خضری احسان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کریم پناه حمید

کریم پناه حمید

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سورانی کوثر

سورانی کوثر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قدسی نسیم

قدسی نسیم

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قاسمی سایه

قاسمی سایه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
طلوعی نارین

طلوعی نارین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسعدزاده نگین

اسعدزاده نگین

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عثمان نژاد مهناز

عثمان نژاد مهناز

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدی مهدیه

محمدی مهدیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رستمی سقز نرگس

رستمی سقز نرگس

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خالق پناه بهمن

خالق پناه بهمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وحدتی فرد فردین

وحدتی فرد فردین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبدیان فروغ

عبدیان فروغ

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کتابی بهزاد

کتابی بهزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کمالی کنعان

کمالی کنعان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رشیدی هانا

رشیدی هانا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ابوالمحمدی شریف آباد نرگس

ابوالمحمدی شریف آباد نرگس

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احمدی پارسا

احمدی پارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلیمی پارسا

سلیمی پارسا

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قادرزاده مبینا

قادرزاده مبینا

ارتباطتصويري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
صالحی چوملو نیما

صالحی چوملو نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرامی رضا

بهرامی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خیاطی نسیم

خیاطی نسیم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طاوسی اوین

طاوسی اوین

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرقانی فواد

فرقانی فواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبداللهی دریا

عبداللهی دریا

علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اباذری محمدبرهان

اباذری محمدبرهان

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتحی سقزی ثنا

فتحی سقزی ثنا

شيمي محض|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسینی کژال

حسینی کژال

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعیدپور شاهو

سعیدپور شاهو

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
بیداری ادریس

بیداری ادریس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عثمانی یاسین

عثمانی یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدالهی کوثر

عبدالهی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسنی میکائیل

حسنی میکائیل

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نیک بین دانا

نیک بین دانا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالحی سارا

صالحی سارا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امینی منصور

امینی منصور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علی نژاد صباح

علی نژاد صباح

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرامی سینا

مرامی سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوری اسرا

نوری اسرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالحی روژان

صالحی روژان

علوم ومهندسي اب|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ادهمی سهراب

ادهمی سهراب

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ولی زاده بیتا

ولی زاده بیتا

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
تیموری ساحل

تیموری ساحل

علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدزاده چاوان

احمدزاده چاوان

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صالحی آرام

صالحی آرام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسینی سیده لیلا

حسینی سیده لیلا

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مولودی شیدا

مولودی شیدا

مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسین پور سید بهنام

حسین پور سید بهنام

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بذله محسن

بذله محسن

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شانازی شکیلا

شانازی شکیلا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
برزگر پویا

برزگر پویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
طاوسی نگین

طاوسی نگین

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
توانا اسرین

توانا اسرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سرشیوی اسرا

سرشیوی اسرا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
میرزائی کیمیا

میرزائی کیمیا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حافظی نصیبه

حافظی نصیبه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اقبالی پریسا

اقبالی پریسا

علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نادری کامران

نادری کامران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مازوجی سینا

مازوجی سینا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
آزاده سیده دل آرا

آزاده سیده دل آرا

ارتباطتصويري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
6/3/2023 6:11:03 PM
Menu