گاليكش

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر گاليكش

وزیری دوزین فاطمه

وزیری دوزین فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
یوسفی محمدرضا

یوسفی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بهرامی مرتضی

بهرامی مرتضی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بهشتی فرناز

بهشتی فرناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فرامرزی دوزین علی

فرامرزی دوزین علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
موسوی سیده معصومه

موسوی سیده معصومه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قلی زاده مقدم رضا

قلی زاده مقدم رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آینه سیما

آینه سیما

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خراس خزاب زاده محمد

خراس خزاب زاده محمد

باستان شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
غلامرضایی فاطمه

غلامرضایی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خسروی محبوبه

خسروی محبوبه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پیاده کوهسار فاطمه

پیاده کوهسار فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تارک سهیل

تارک سهیل

تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
یادگاری مطهره

یادگاری مطهره

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موسوی زاده سیده زینب

موسوی زاده سیده زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آگی رقیه

آگی رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عباسی ثانی زهرا

عباسی ثانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رجبی زینب

رجبی زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
میرشکاری سمیه

میرشکاری سمیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عرب زینب

عرب زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مربی علی

مربی علی

باستان شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رسول خانی الیاس

رسول خانی الیاس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اصغری محمد

اصغری محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرب فائزه

عرب فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشمی زاده علی

هاشمی زاده علی

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رادمهر مکرمه

رادمهر مکرمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صدیقی عطار ملیحه

صدیقی عطار ملیحه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
تابش سینا

تابش سینا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زاهدی فر محمد

زاهدی فر محمد

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
براتی عطیه

براتی عطیه

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/7/2023 8:19:03 AM
Menu