كردكوي

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كردكوي

فرصاد خراسانی میترا

فرصاد خراسانی میترا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
عقیلی سیده مژده

عقیلی سیده مژده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
کیانی فاطمه

کیانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حبیب کر حبیب

حبیب کر حبیب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسینی مریم سادات

حسینی مریم سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گوگجه ای راحله

گوگجه ای راحله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عبدالرئوف کل عبدالرئوف

عبدالرئوف کل عبدالرئوف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بادلی المیرا

بادلی المیرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عابدی پورقاز سحر

عابدی پورقاز سحر

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مازندرانی مهدی

مازندرانی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
میری فاطمه سادات

میری فاطمه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سیدالنگی طاها

سیدالنگی طاها

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
زاهد امینه

زاهد امینه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدی محراب

محمدی محراب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یمرلی سینا

یمرلی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینی زکیه سادات

حسینی زکیه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینی انیسه سادات

حسینی انیسه سادات

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نقیبی هانیه سادات

نقیبی هانیه سادات

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینی سیدتقی

حسینی سیدتقی

اقتصاد|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عاشورپور محمدامین

عاشورپور محمدامین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
آقاجانی زهرا

آقاجانی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کیاء سارا

کیاء سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ایزانلو حمیدرضا

ایزانلو حمیدرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرخی فاطمه

فرخی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عقیلی پریا سادات

عقیلی پریا سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائی محمدحسین

رضائی محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عرب شقایق

عرب شقایق

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مجاور عقیلی سحر سادات

مجاور عقیلی سحر سادات

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باوفا حسین

باوفا حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسینی سیده زهره

حسینی سیده زهره

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مازندرانی زهرا

مازندرانی زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پورنورعلی محمدرضا

پورنورعلی محمدرضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کشیر علی

کشیر علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طیبی فاطمه

طیبی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اونق فاطمه

اونق فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مصدق پریسا

مصدق پریسا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
باقرزاده سالار

باقرزاده سالار

مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حیدری مریم

حیدری مریم

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مازندرانی ویدا

مازندرانی ویدا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فغانی ابوالفضل

فغانی ابوالفضل

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نیکنام رضوانه

نیکنام رضوانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اخلاقی شکیبا

اخلاقی شکیبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حیدری رضا

حیدری رضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
الوند یاسمین

الوند یاسمین

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/7/2023 9:10:20 AM
Menu