علي آبادكتول

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر علي آبادكتول

اسدی اسفندیار

اسدی اسفندیار

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
قریشی الهام

قریشی الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مزیدی معصومه

مزیدی معصومه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شیکی علیرضا

شیکی علیرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کردکتولی کوثر

کردکتولی کوثر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نیازی فاطمه

نیازی فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
حسینی سیدمحسن

حسینی سیدمحسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بدیع بستان صالحه

بدیع بستان صالحه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادقلی کیانا

مرادقلی کیانا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
دنکوب مهدی

دنکوب مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسدی یگانه

اسدی یگانه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مهقانی فاطمه

مهقانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
میرقوش کرپی سیده رقیه

میرقوش کرپی سیده رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عیدمحمدی مریم

عیدمحمدی مریم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دیلمی سما

دیلمی سما

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهدادی علی

شهدادی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آغویی بهاره

آغویی بهاره

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
6/7/2023 9:08:24 AM
Menu