گيلانغرب

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر گيلانغرب

پرنداخ احسان

پرنداخ احسان

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
اردشیری مریم

اردشیری مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
امینی بنفشه

امینی بنفشه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ضمیر پاک امیرحسین

ضمیر پاک امیرحسین

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
حیدری سحر

حیدری سحر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مرادی علیرضا

مرادی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اسمعیلی محمد سهیل

اسمعیلی محمد سهیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
علیکرمی گیلانی زهرا

علیکرمی گیلانی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فتاحی امیرحسین

فتاحی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جوانمردی یگانه

جوانمردی یگانه

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
پرماه پویا

پرماه پویا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
گودرزی امیر رضا

گودرزی امیر رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اسدی زاده محمد امین

اسدی زاده محمد امین

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | محروم-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رستمی محمدرضا

رستمی محمدرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهجتی محمدحسین

بهجتی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اکبر نژاد مهران

اکبر نژاد مهران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجفی فاطمه

نجفی فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پرمو فاطمه

پرمو فاطمه

جغرافيا|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خدادادی سپیده

خدادادی سپیده

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نظام الدینی محمد حسین

نظام الدینی محمد حسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
مقدم رضا

مقدم رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
همتی زینب

همتی زینب

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
6/4/2023 2:44:04 PM
Menu