هرسين

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر هرسين

خسروی کوثر

خسروی کوثر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
نجفی هرسینی پرنیا

نجفی هرسینی پرنیا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بابایی مریم

بابایی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عزیزی کیا علی

عزیزی کیا علی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

زبان
رضائی دوداره نوشین

رضائی دوداره نوشین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بهرامی پردیس

بهرامی پردیس

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
چهری شاهین

چهری شاهین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسینی سید امیر

حسینی سید امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهری فر ایوب

مهری فر ایوب

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدادادی مطلق حدیث

خدادادی مطلق حدیث

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
6/4/2023 1:35:11 PM
Menu