سرپل ذهاب

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سرپل ذهاب

یارمرادیان مریم

یارمرادیان مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
کردستانی فاطمه

کردستانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
لرستانی پارسا

لرستانی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
رضایی حسین

رضایی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
صفری نادیا

صفری نادیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رضائی آنیتا

رضائی آنیتا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نجفی فاطمه

نجفی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
علی خانی علی

علی خانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سلیمانی محمد مهدی

سلیمانی محمد مهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کرمی مهدیس

کرمی مهدیس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شکربیگی محنا

شکربیگی محنا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
غلامی مهیار

غلامی مهیار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احمدی منا

احمدی منا

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
علی کسی محراب

علی کسی محراب

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صفری هاشم

صفری هاشم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرادی محمد حسین

مرادی محمد حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جوهری شهلا

جوهری شهلا

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضایی نگین

رضایی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قاضی پور محمدرسول

قاضی پور محمدرسول

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدی رضا

احمدی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
چراغی مهیار

چراغی مهیار

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امیری رامین

امیری رامین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خانمحمدی کوثر

خانمحمدی کوثر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسینی سیده کیمیا

حسینی سیده کیمیا

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حواسی کوثر

حواسی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آفتابی امیررضا

آفتابی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اصحابی محیا

اصحابی محیا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابلی دانش

بابلی دانش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الماسی صابر

الماسی صابر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قادری سپیده

قادری سپیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادی شقایق

مرادی شقایق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پیری میلاد

پیری میلاد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شعبانی منا

شعبانی منا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کشاورزی سروش

کشاورزی سروش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ذهابی سمانه

ذهابی سمانه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اردشیری رضوان

اردشیری رضوان

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نادری امیر

نادری امیر

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شیخی علی

شیخی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/7/2023 5:48:58 AM
Menu