دورود

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دورود

آسترکی احسان

آسترکی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
آروان معین

آروان معین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
طاهری نستوه مولود

طاهری نستوه مولود

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
امینی علیرضا

امینی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
احمدوند احمد

احمدوند احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
خسروی ابوالفضل

خسروی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي سيل زده لرستان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
گودرزی صابر

گودرزی صابر

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
ساکی زهرا

ساکی زهرا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سعیدی نیا امین

سعیدی نیا امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فرامرزی امیرمحمد

فرامرزی امیرمحمد

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
احمدوند ساحل

احمدوند ساحل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسینی سیدعارف

حسینی سیدعارف

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
احمدی علیرضا

احمدی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
میردریکوند فاطمه

میردریکوند فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بوساک عاطفه

بوساک عاطفه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کاظمی هدیه

کاظمی هدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ساکی محمدرضا

ساکی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
میشان فرهاد

میشان فرهاد

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
توانا ساره

توانا ساره

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جمالی نسب مریم

جمالی نسب مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بلبلوند امیرمحمد

بلبلوند امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
شریفی ستایش

شریفی ستایش

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
جودکی مسلم

جودکی مسلم

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

زبان روسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

زبان
چگنی علیرضا

چگنی علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
لک ا علی

لک ا علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
الماسی فیروزه

الماسی فیروزه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرشیدفر مهدی

فرشیدفر مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زمانیان شقایق

زمانیان شقایق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
بیات امیرحسین

بیات امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ساکی مرضیه

ساکی مرضیه

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | محروم-بومي سيل زده لرستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هداوند فاطمه

هداوند فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بهلولی کیمیا

بهلولی کیمیا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
بوالحسنی زهرا

بوالحسنی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بشارتی مرجان

بشارتی مرجان

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قائیدرحمت عرفان

قائیدرحمت عرفان

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نیک آبادی فاطمه

نیک آبادی فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
آسترکی فاطمه

آسترکی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
لشنی زند فاطمه

لشنی زند فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بهمنی ریحانه

بهمنی ریحانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پرکنی مائده

پرکنی مائده

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قائدرحمتی آذین

قائدرحمتی آذین

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
موسوی سیده مبینا

موسوی سیده مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پولادوند هانیه

پولادوند هانیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ورمزیار رضا

ورمزیار رضا

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قائدرحمتی هستی

قائدرحمتی هستی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
هداوند مریم

هداوند مریم

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قائدرحمتی حسین

قائدرحمتی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دالوند کیمیا

دالوند کیمیا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ظریفی یگانه معصومه

ظریفی یگانه معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضایی زاده سینا

رضایی زاده سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عبدی شیدا

عبدی شیدا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عرفانی محمدرضا

عرفانی محمدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زندوکیلی ریحانه

زندوکیلی ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بیات محدثه

بیات محدثه

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابطحی سیدمصطفی

ابطحی سیدمصطفی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فرامرزی زهرا

فرامرزی زهرا

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خورشیدوند عرفانه

خورشیدوند عرفانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوری سیدطاها

نوری سیدطاها

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رئیس دهقانی محدثه

رئیس دهقانی محدثه

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موسوی فرد مریم

موسوی فرد مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنی مهر ابوالفضل

حسنی مهر ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امین محمد

امین محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوی سیده حدیث

موسوی سیده حدیث

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي سيل زده لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهدیان سیاوش

مهدیان سیاوش

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاری مهسا

قاری مهسا

طراحي پارچه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
دهناری محمد

دهناری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بیرانوند پریا

بیرانوند پریا

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي سيل زده لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آسترکی محمد

آسترکی محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
پیامنی امیر

پیامنی امیر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ژونی نگین

ژونی نگین

نقاشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
خادم رضا

خادم رضا

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
میخک بیرانوند علی رضا

میخک بیرانوند علی رضا

اقتصاد|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جمالی نسب سعید

جمالی نسب سعید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
یوسفی زهره

یوسفی زهره

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عسگری مجتبی

عسگری مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آستانه اصل نیلوفر

آستانه اصل نیلوفر

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه يزد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ساکی علی

ساکی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قائدرحمتی یکتا

قائدرحمتی یکتا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رجبی مبینا

رجبی مبینا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فتحی مهدی

فتحی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عسگری مهتاب

عسگری مهتاب

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ماهروبختیاری عباس

ماهروبختیاری عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهلولی متین

بهلولی متین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سالاروند مصطفی

سالاروند مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
یوسفی فرد نسرین

یوسفی فرد نسرین

مشاوره|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حیدری محمد

حیدری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرور مهدی

پرور مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ماهروبختیاری شهاب

ماهروبختیاری شهاب

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بوالحسنی مهسا

بوالحسنی مهسا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهرامی رضا

بهرامی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
منصوری کیمیا

منصوری کیمیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | محروم-بومي سيل زده لرستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دیناری مهدی

دیناری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پیرهادی علی

پیرهادی علی

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حیدرزاده محمد

حیدرزاده محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/3/2023 2:15:57 AM
Menu