خرم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خرم آباد

فلاح امیر حسین

فلاح امیر حسین

پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

10سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
توکلی خواه فروزان

توکلی خواه فروزان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
بهرامی سارا

بهرامی سارا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
لطیفی سبحان

لطیفی سبحان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
خیرالهی گلنوش

خیرالهی گلنوش

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
شاهرخی سید علی

شاهرخی سید علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
رشیدی نسب آذین

رشیدی نسب آذین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
رافت علیرضا

رافت علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
حسینی مصطفی

حسینی مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
دالوند علی

دالوند علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
صفاری نیا علی

صفاری نیا علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
حائری فاطمه

حائری فاطمه

فيزيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
اسدیان فیلی مهرگان

اسدیان فیلی مهرگان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
یاراحمدی یاسمن

یاراحمدی یاسمن

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
بساطی ارغوان

بساطی ارغوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
بختیاری ریحانه

بختیاری ریحانه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
گودرز نیما

گودرز نیما

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
چگنی نگین

چگنی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
کریمیان فاطمه

کریمیان فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
دریکوندی فاطمه

دریکوندی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
کرمی زهرا

کرمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مرادیان کاوه

مرادیان کاوه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رحیمی سونا

رحیمی سونا

طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

6سال کانونی / 78 آزمون

هنر
رشیدی زهرا

رشیدی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
متین کیا آیدا

متین کیا آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
بازگیر مریم

بازگیر مریم

علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
دارائی فاطمه

دارائی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
امیری پردیس

امیری پردیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سیاه پوش پارمیس

سیاه پوش پارمیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نادری نرگس

نادری نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
دالوند ثمین

دالوند ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
داودی پارسا

داودی پارسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي سيل زده لرستان

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حاتمی فاطمه

حاتمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
طاهرزاده فاطمه

طاهرزاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رشنو تارا

رشنو تارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بختیاری فاطمه

بختیاری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
یوسف زاده محمد حسین

یوسف زاده محمد حسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
حسنوند مریم

حسنوند مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
چراغ زاده فاطمه

چراغ زاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شفیعیان نیایش

شفیعیان نیایش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
فاطمی نسترن

فاطمی نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
کاظمی نگار

کاظمی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حیدری مریم

حیدری مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
دریکوندفر نازنین

دریکوندفر نازنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
جمالی نیا ارغوان

جمالی نیا ارغوان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مختاری فروغ

مختاری فروغ

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محمدی سارا

محمدی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اسماعیل وند انیس

اسماعیل وند انیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
امیری زهرا

امیری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شفیعیان کیمیا

شفیعیان کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عینی فاطمه

عینی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حیدری آیلین

حیدری آیلین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جودکی مبینا

جودکی مبینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
ماراب فائزه

ماراب فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کریمی چگنی شکوه

کریمی چگنی شکوه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دادور فاطمه

دادور فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
بیرانوند شیما

بیرانوند شیما

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حاتم پور فاطمه

حاتم پور فاطمه

زبان وادبيات الماني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

زبان
دریک وند غزال

دریک وند غزال

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اشکبوس خشایار

اشکبوس خشایار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کدخدایی یاسمین

کدخدایی یاسمین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
ساکی مهسا

ساکی مهسا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مومنی فیلی مهدی

مومنی فیلی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ابدالی محمدی امیر حسین

ابدالی محمدی امیر حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
آقائی مریم

آقائی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بازوند علیرضا

بازوند علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حیدری سروش

حیدری سروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اتابک علیرضا

اتابک علیرضا

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سپهوند احمدرضا

سپهوند احمدرضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
امیری بهار

امیری بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پارسائی سارا

پارسائی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
یوسف وند حانیه

یوسف وند حانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حافظ قران مهدی

حافظ قران مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جافری علی

جافری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سپهوندی اسما

سپهوندی اسما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ایمانی فاطمه

ایمانی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
والی پور سارا

والی پور سارا

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي سيل زده لرستان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سپهوند پور سارا

سپهوند پور سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي سيل زده لرستان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسینی محدثه

حسینی محدثه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
میردریکوندی نیلوفر

میردریکوندی نیلوفر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سگوند نیلوفر

سگوند نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مرشدی رزا

مرشدی رزا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دریکوند زهرا

دریکوند زهرا

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
قانعی چگنی کوثر

قانعی چگنی کوثر

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فرضی دارامرود امیرمحمد

فرضی دارامرود امیرمحمد

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
عزیزی نسب نگین

عزیزی نسب نگین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
موسوی فاطمه

موسوی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ناصری رضا

ناصری رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فلاح پور نگین

فلاح پور نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رافت فاطمه

رافت فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ملکی فاطمه

ملکی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ملکشاهی ابراهیم

ملکشاهی ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رحیمی سیده زینب

رحیمی سیده زینب

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پوراسماعیل امیر حسین

پوراسماعیل امیر حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کریمی بیرانوند سارا

کریمی بیرانوند سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
برزوئی بازگیر حانیه

برزوئی بازگیر حانیه

زيست فناوري|دانشگاه ايلام | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ولدی اسراء

ولدی اسراء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زمانی امیر حسین

زمانی امیر حسین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدی هوشنگ

محمدی هوشنگ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضائی چولاندیم فریبا

رضائی چولاندیم فریبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فیضی پور زهرا

فیضی پور زهرا

اقتصاد|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
بازوند نازنین

بازوند نازنین

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محامد محمد طاها

محامد محمد طاها

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
علم دار مریم

علم دار مریم

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدی رومینا

محمدی رومینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بزرگی نیا منا

بزرگی نیا منا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمد خانی امیر علی

محمد خانی امیر علی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
دارابی سبا

دارابی سبا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ترابی نگین

ترابی نگین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

زبان
میرزایی الحسینی سید مهدی

میرزایی الحسینی سید مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بیرانوند شیما

بیرانوند شیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بهاروندی آرش

بهاروندی آرش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حاتمی فرد صبا

حاتمی فرد صبا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
منتظری علی اصغر

منتظری علی اصغر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صفر بیرانوند شکوفه

صفر بیرانوند شکوفه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زمانی پویا سحر

زمانی پویا سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بارانی بیرانوند اشکان

بارانی بیرانوند اشکان

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سپه وند رقیه

سپه وند رقیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آزادی اهورا

آزادی اهورا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
میرزائی کمند

میرزائی کمند

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حاتم وند فرناز

حاتم وند فرناز

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دوستی نگار

دوستی نگار

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
کیان مهر مهرنوش

کیان مهر مهرنوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
توکلی نیا نازنین

توکلی نیا نازنین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ناصری امیر محمد

ناصری امیر محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جعفری عاطفه

جعفری عاطفه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پویا فاطمه

پویا فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امیری رضوان

امیری رضوان

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عادلی دلارام

عادلی دلارام

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قادر پناه علیرضا

قادر پناه علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عادلی خرم آبادی مرضیه

عادلی خرم آبادی مرضیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمدی رضا

محمدی رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي سيل زده لرستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سلیمانی نفیسه

سلیمانی نفیسه

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
میرچگنی سیاوش

میرچگنی سیاوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طولابی مهرداد

طولابی مهرداد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بارانی بیرانوند نیلوفر

بارانی بیرانوند نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فروتن نیا علی رضا

فروتن نیا علی رضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

زبان
کردعلی وند ولدی علی

کردعلی وند ولدی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
منصوری امیرحسین

منصوری امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امیری یاسین

امیری یاسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
قادر یگانه گلنار

قادر یگانه گلنار

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خامسی سیده سارا

خامسی سیده سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پیرحیاتی فاطمه

پیرحیاتی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهدی نسب زهرا

مهدی نسب زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صیفی گله دار فاطمه

صیفی گله دار فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هادی زاده اسراء

هادی زاده اسراء

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | محروم-بومي سيل زده لرستان

3سال کانونی / 35 آزمون

هنر
مرادی علیرضا

مرادی علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
یاراحمدی فاطمه

یاراحمدی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بیرانوند محمد

بیرانوند محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پیرداده محمد

پیرداده محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نامداری پرهام

نامداری پرهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سپهوند علیرضا

سپهوند علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدوی فاطمه

مهدوی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهاروند پیمان

بهاروند پیمان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اشراقی احمد

اشراقی احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
علیپوریان مطلق فاطمه

علیپوریان مطلق فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بازگیر مبینا

بازگیر مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دالوند سعید

دالوند سعید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جعفرپور محمد

جعفرپور محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پیری محمدی عرفان

پیری محمدی عرفان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدیان مهرنوش

محمدیان مهرنوش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پورسیف فائزه

پورسیف فائزه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دالوند امیر حسین

دالوند امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهرام نژاد زهرا

بهرام نژاد زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
علمی چگنی علی رضا

علمی چگنی علی رضا

اقتصاد|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شیراوند امیرحسین

شیراوند امیرحسین

سينما|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

هنر
صیادی لادن

صیادی لادن

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خیرالهی امیررضا

خیرالهی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کرمی مهدی

کرمی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
تاری مریم

تاری مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پاپی فاطمه

پاپی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سپهوند فاطمه

سپهوند فاطمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زینی وند فاطمه

زینی وند فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طولابی مهشید

طولابی مهشید

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مهدوی عاطفه

مهدوی عاطفه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خلیلی نیا امیرمحمد

خلیلی نیا امیرمحمد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمودوند نازنین

محمودوند نازنین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدی پرند

محمدی پرند

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نادری رمضان آباد مجید

نادری رمضان آباد مجید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
کرمی علی

کرمی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مبشر احمدرضا

مبشر احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عیدی علیرضا

عیدی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسینی سید مهدی

حسینی سید مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دفتری فاطمه

دفتری فاطمه

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

زبان
بشارتیان محمدمهدی

بشارتیان محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
کرمی گرزی علی

کرمی گرزی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فتاحی فرشته

فتاحی فرشته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
میرزاوندی مقدم علی

میرزاوندی مقدم علی

امار|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مرادی رضا

مرادی رضا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ناظری حسین

ناظری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرامرزی نسب متینه

فرامرزی نسب متینه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
شهبازی حسین

شهبازی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نظرزاده علیرضا

نظرزاده علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جمشیدیان سینا

جمشیدیان سینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
محمدی زاد احمد

محمدی زاد احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مومنی فیلی محمد

مومنی فیلی محمد

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رومیانی کار رضا

رومیانی کار رضا

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسکینی محمدرضا

اسکینی محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
میرزاده امیرمهدی

میرزاده امیرمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دارابی امیررضا

دارابی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نظریان فیروزآبادی امیرحسین

نظریان فیروزآبادی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عالی پور امرایی صدرا

عالی پور امرایی صدرا

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ستودگان مازیار

ستودگان مازیار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ملکی سبحان

ملکی سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رستمی پور امیررضا

رستمی پور امیررضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قدمی نیما

قدمی نیما

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کرم اللهی علی

کرم اللهی علی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ویس کرمی حسین

ویس کرمی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
میرچگنی صبا

میرچگنی صبا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صالحی احمد رضا

صالحی احمد رضا

حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدی مجید

احمدی مجید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طهماسبی زهرا

طهماسبی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بیرانوند ادریس

بیرانوند ادریس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مومنی نسب میلاد

مومنی نسب میلاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رحیمی پور سهند

رحیمی پور سهند

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مولوی ریحانه

مولوی ریحانه

تاريخ|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
درمیانی پوریا

درمیانی پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غلامرضائی طوبی

غلامرضائی طوبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
میردریکوند امیرحسین

میردریکوند امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خسروی فرد فاطمه

خسروی فرد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسیوندی امیررضا

حسیوندی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
منصفی امیرحسین

منصفی امیرحسین

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عالی نژاد مبینا

عالی نژاد مبینا

نقاشي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

هنر
فولادی زهرا

فولادی زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صادقی درویشی علیرضا

صادقی درویشی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بهرامی رضا

بهرامی رضا

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدپور انیس

احمدپور انیس

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طاهری موسوی سیده نرگس

طاهری موسوی سیده نرگس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طاهرزاده محمد

طاهرزاده محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهاری امیرحسین

بهاری امیرحسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دریکوند راضیه

دریکوند راضیه

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بیرانوند محمد

بیرانوند محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پیرحیاتی رضا

پیرحیاتی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غضنفری مطلق کامیار

غضنفری مطلق کامیار

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهرامی آروین

بهرامی آروین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ولی پور حانیه

ولی پور حانیه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سالاری فر امیررضا

سالاری فر امیررضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صادقی فر محمد

صادقی فر محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
علی پور معصومه

علی پور معصومه

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
یوسفیان بابک

یوسفیان بابک

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شمس علی

شمس علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خوردی محمد

خوردی محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تاری پریا

تاری پریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قربانی بهار

قربانی بهار

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرهادی علی

فرهادی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شیرزادی زینب

شیرزادی زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دلفان بیرانوند آریانا

دلفان بیرانوند آریانا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسینی مریم

حسینی مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عبدالهی فر سپهر

عبدالهی فر سپهر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رضائی امیرمحمد

رضائی امیرمحمد

معماري داخلي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مقدم فائزه

مقدم فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پاک منش امیر ارسلان

پاک منش امیر ارسلان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نقی بیرانوند کوثر

نقی بیرانوند کوثر

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قاسمیان سارا

قاسمیان سارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرادی فاطمه

مرادی فاطمه

مشاوره|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طاهریان سیده الهه

طاهریان سیده الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهاروند محسن

بهاروند محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
میرنادری هادی

میرنادری هادی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رومیانی کرمی نیکتا

رومیانی کرمی نیکتا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بختیار زاده فاطمه

بختیار زاده فاطمه

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آزادی مقدم علیرضا

آزادی مقدم علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رومیانی نگار

رومیانی نگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سوری ثمین

سوری ثمین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوی جزایری سید عرفان

موسوی جزایری سید عرفان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي سيل زده لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
معظمی گودرزی طنین

معظمی گودرزی طنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
چنگائی کیمیا

چنگائی کیمیا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزیزی محسن

عزیزی محسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي سيل زده لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رشیدی فاطمه

رشیدی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بیرانوند الهام

بیرانوند الهام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زینی وند رضا

زینی وند رضا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزیزی نیما

عزیزی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پیرحیاتی نیلوفر

پیرحیاتی نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوی سید محمد

موسوی سید محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امیری علی

امیری علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کولیوند علی

کولیوند علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بابائی مبین

بابائی مبین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحیمی سارا

رحیمی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاه کرمی سارا

شاه کرمی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بابائی مهرشاد

بابائی مهرشاد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
صداقتی امیر

صداقتی امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نجفی زاده سیده فائزه

نجفی زاده سیده فائزه

مشاوره|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فرضی نژاد هانیه

فرضی نژاد هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سهرابی امیررضا

سهرابی امیررضا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کاظمی شقایق

کاظمی شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سپهوندی کیمیا

سپهوندی کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بیرانوند امیررضا

بیرانوند امیررضا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسنوند علی

حسنوند علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حیات الغیبی سید رضا

حیات الغیبی سید رضا

اديان ومذاهب|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عالی نسب محمدامین

عالی نسب محمدامین

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رشیدنیا شیرین

رشیدنیا شیرین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نوری مقدم نیلوفر

نوری مقدم نیلوفر

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساکی بیتا

ساکی بیتا

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنوند سپهر

حسنوند سپهر

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفری محمدمهدی

جعفری محمدمهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گماری رویا

گماری رویا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نور محمدی محمد جواد

نور محمدی محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزیزی پور امیررضا

عزیزی پور امیررضا

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حمیدیان دنیا

حمیدیان دنیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحیمی یاسمن

رحیمی یاسمن

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
طولابی حمیدرضا

طولابی حمیدرضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ایمانی فاطمه

ایمانی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نادری ساناز

نادری ساناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بازگیر نگین

بازگیر نگین

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بیرانوند آرین

بیرانوند آرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحیمی گلاره

رحیمی گلاره

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رومی پور سینا

رومی پور سینا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسینی چگنی فاطمه

حسینی چگنی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
منتی زهرا

منتی زهرا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزیزی سارا

عزیزی سارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پولادوند معصومه

پولادوند معصومه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داودی امیرحسین

داودی امیرحسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهاروند ایران نیا زهرا

بهاروند ایران نیا زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحیمی محمد

رحیمی محمد

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زبردست روژان

زبردست روژان

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسکندری غزاله

اسکندری غزاله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رفیعیان محمدحسین

رفیعیان محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دالوند مریم

دالوند مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کشوری مبینا

کشوری مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پرورش سینا

پرورش سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شعبان زاده مقدم علی

شعبان زاده مقدم علی

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعی فائزه

زارعی فائزه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رشیدی مبینا

رشیدی مبینا

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | محروم-بومي سيل زده لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهناری علی

دهناری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نورالهی محمدرضا

نورالهی محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حیدری نگار

حیدری نگار

مهندسي پليمر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چیت ساز مهرانه

چیت ساز مهرانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حیدری پیمان

حیدری پیمان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بداق سینا

بداق سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سپهوند مهدیه

سپهوند مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دولتشاهی فائزه

دولتشاهی فائزه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نظری محمدحسین

نظری محمدحسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انوری خرم آبادی بهشید

انوری خرم آبادی بهشید

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پولادوند حمیدرضا

پولادوند حمیدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زیودار هانیه

زیودار هانیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظامی هستی

نظامی هستی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پاپی رضوان

پاپی رضوان

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادنیا سراب برق حسین

مرادنیا سراب برق حسین

زيست فناوري|دانشگاه ايلام | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امیرجوانبخت پارسا

امیرجوانبخت پارسا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
پژوهی علی

پژوهی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسکندری نرجس

اسکندری نرجس

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حیدروند علی

حیدروند علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نجفی نیا فاطمه

نجفی نیا فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضایی یگانه فاطمه

رضایی یگانه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
منصوری فضیلت

منصوری فضیلت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بازوندی نیلوفر

بازوندی نیلوفر

مشاوره|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فتحی محدثه

فتحی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کاظمی یگانه سحر

کاظمی یگانه سحر

جغرافيا|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
گراوند امیرمحمد

گراوند امیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نعمتی نیائی مریم

نعمتی نیائی مریم

مديريت دولتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
داودی امیرمحمد

داودی امیرمحمد

باستان شناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دلفان علی

دلفان علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلیمانی محمدی امیرمحمد

سلیمانی محمدی امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دلفانی مهدیس

دلفانی مهدیس

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلطانی زهرا

سلطانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجم سهیلی علی

نجم سهیلی علی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسنوند نسترن

حسنوند نسترن

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
حسنوند حسین

حسنوند حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اکبری امیررضا

اکبری امیررضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
درویشیان مهسا

درویشیان مهسا

نقاشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
دارایی حانیه

دارایی حانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلطانی پریا

سلطانی پریا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علائی فاطمه

علائی فاطمه

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خدائیان چگنی امیرحسین

خدائیان چگنی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمودوند هانیه

محمودوند هانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نصرتی موموندی مریم

نصرتی موموندی مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سپهوند فائزه

سپهوند فائزه

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جلالی علی

جلالی علی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
سپه وند فائزه

سپه وند فائزه

نمايش عروسکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

هنر
سرلک شهرزاد

سرلک شهرزاد

زبان چيني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

زبان
بیک پوریان رومینا

بیک پوریان رومینا

نقاشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
حشمتی نگار

حشمتی نگار

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دالوند فرزاد

دالوند فرزاد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مردان نسب احمدرضا

مردان نسب احمدرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حیدری زاده راضیه

حیدری زاده راضیه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آقائی علی

آقائی علی

علوم سياسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شیراوند اشکان

شیراوند اشکان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جانی نصر اصغر

جانی نصر اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسدی پریا

اسدی پریا

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سهیلی راد کیارش

سهیلی راد کیارش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مریدی محمدمهدی

مریدی محمدمهدی

مهندسي معدن|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صفی خانی حسین

صفی خانی حسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امیری فاطمه

امیری فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضایی درجزینی بهمن

رضایی درجزینی بهمن

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آذر حزین ساغر

آذر حزین ساغر

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ملکشاهی محمدایمان

ملکشاهی محمدایمان

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرادی دره ساکی محدثه

مرادی دره ساکی محدثه

علوم کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کاکولوند مهرداد

کاکولوند مهرداد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سپهوند فاطمه

سپهوند فاطمه

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ولدی امیرحسین

ولدی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بیرانوند یاسین

بیرانوند یاسین

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خاکی پور علیرضا

خاکی پور علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دانشور بهار

دانشور بهار

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهرابی اصل مریم

مهرابی اصل مریم

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قائدرحمتی امیرمهدی

قائدرحمتی امیرمهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چنگائی گلناز

چنگائی گلناز

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نقی بیرانوند رضا

نقی بیرانوند رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شرفی نژاد مهسا

شرفی نژاد مهسا

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حبیبی فاطمه

حبیبی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بهرامی یزدان

بهرامی یزدان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
فرزانه فرهاد

فرزانه فرهاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سپهوند علی

سپهوند علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خادم امام زاده فائزه

خادم امام زاده فائزه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دریکوند فاطمه

دریکوند فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
میرزایی راد محمد

میرزایی راد محمد

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شاهرخی سیده مائده

شاهرخی سیده مائده

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پالیزبان نیلوفر

پالیزبان نیلوفر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دریکوند علی

دریکوند علی

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
الوندیان مهسا

الوندیان مهسا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بیرانوند مهدی

بیرانوند مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دالوند هستی

دالوند هستی

علوم سياسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رزم گر کیانا

رزم گر کیانا

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
چاغروند آیدا

چاغروند آیدا

ارتباطتصويري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

هنر
حافظی نرجس

حافظی نرجس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سیف احمدرضا

سیف احمدرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زکی خانی چگنی مریم

زکی خانی چگنی مریم

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدی غلامی فاطمه

محمدی غلامی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کولیوند رضا

کولیوند رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوی سیده اسما

موسوی سیده اسما

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
باقری علی

باقری علی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدی سیده فائزه

احمدی سیده فائزه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
معتمدی مریم

معتمدی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دهقان پور امیرحسین

دهقان پور امیرحسین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسین زاده زهرا

حسین زاده زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
چراغی تارخ

چراغی تارخ

مهندسي برق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بیرانوند آرمین

بیرانوند آرمین

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آقائی پور مهدیه

آقائی پور مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فیروزی نسترن

فیروزی نسترن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بهاروند امیرحسین

بهاروند امیرحسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک | محروم-بومي سيل زده لرستان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
چنگایی یاسین

چنگایی یاسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
امیدیان محمد

امیدیان محمد

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شکوری راد محمدحسین

شکوری راد محمدحسین

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
رفیعی محمد

رفیعی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ماسوری امیر محمد

ماسوری امیر محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سبزواری بهناز

سبزواری بهناز

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
میربیک سبزواری آرمین

میربیک سبزواری آرمین

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سبزوارنژاد نسیم

سبزوارنژاد نسیم

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نظری امیر

نظری امیر

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سپهوند علی رضا

سپهوند علی رضا

مهندسي معدن|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ایمانی سارا

ایمانی سارا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
زینی وند علیرضا

زینی وند علیرضا

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
دریکوندی یاسین

دریکوندی یاسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
شاکرمی غزاله

شاکرمی غزاله

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 7:30:26 PM
Menu