كوهبنان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كوهبنان

ابراهیمی کوهبنانی علی

ابراهیمی کوهبنانی علی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
رهنمای تمروئی سلیمه

رهنمای تمروئی سلیمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
روح الامینی اپورواری زهرا

روح الامینی اپورواری زهرا

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قاسمی رشیدآبادی مهلا

قاسمی رشیدآبادی مهلا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ملاحسینی شکرآبادی فاطمه

ملاحسینی شکرآبادی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جعفری نژاد کوهبنانی محمدعلی

جعفری نژاد کوهبنانی محمدعلی

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خواجه پور محمد جواد

خواجه پور محمد جواد

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباس زاده مریم

عباس زاده مریم

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جهانگیری آسفیچی فاطمه

جهانگیری آسفیچی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
6/1/2023 9:34:46 AM
Menu