كشكوئيه رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كشكوئيه رفسنجان

رزانی علی

رزانی علی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

7سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
منگالی فاطمه

منگالی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
محی الدینی امیرحسین

محی الدینی امیرحسین

علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحیمیان بیاض فاطمه

رحیمیان بیاض فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پورسالاری فاطمه

پورسالاری فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
میرزارمضانی محمد

میرزارمضانی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زندی رضا

زندی رضا

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قدیر سیدعلی

قدیر سیدعلی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/2/2023 4:34:16 PM
Menu