فهرج

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فهرج

احسان زاده محمدجواد

احسان زاده محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
وکیلی زارع محمدحسین

وکیلی زارع محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امیدواری امیرعباس

امیدواری امیرعباس

باستان شناسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
بامری خاطره

بامری خاطره

مديريت بازرگاني|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حجت آبادی زینب

حجت آبادی زینب

تاريخ|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
5/30/2023 6:32:01 PM
Menu