رستم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رستم آباد

علیزاده محمدرضا

علیزاده محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ابین مطهره

ابین مطهره

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
میرزاده قصری ندیمه

میرزاده قصری ندیمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ره گویی فاطمه

ره گویی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نارویی فاطمه

نارویی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زعیم آبادی حمیدرضا

زعیم آبادی حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/4/2023 8:11:14 PM
Menu