جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر جيرفت

تراز عاطفه

تراز عاطفه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

8سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
پرویش محمدامین

پرویش محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
حیدری ارچندانی زهرا

حیدری ارچندانی زهرا

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
حیدری قرائی مهلا

حیدری قرائی مهلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
بیگ خورمیزی آتیه

بیگ خورمیزی آتیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

10سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
آئین رویا

آئین رویا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
قاعدی مهدی

قاعدی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سعیدی گروه محمدصالح

سعیدی گروه محمدصالح

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

7سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
سیدی مرغکی ندا

سیدی مرغکی ندا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
پورعارفی محمدحسین

پورعارفی محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
صباحی گراغانی پریا

صباحی گراغانی پریا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي کرمان

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
امیری نژاد صدرا

امیری نژاد صدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
دلفاردی محمد

دلفاردی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شریفی فاطمه

شریفی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اسفندیاری فاطمه

اسفندیاری فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شفیعی آرش

شفیعی آرش

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اسکندری زاده امیرحسین

اسکندری زاده امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سعیدی گراغانی حسام

سعیدی گراغانی حسام

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
مقبلی نژاد عاطفه

مقبلی نژاد عاطفه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بهر آسمانی محمد مهدی

بهر آسمانی محمد مهدی

طراحي صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

هنر
مشایخی ساردو امیر

مشایخی ساردو امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سعیدی گراغانی ابوالفضل

سعیدی گراغانی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بیلرزاده قنات نو زهرا

بیلرزاده قنات نو زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نخعی علی

نخعی علی

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
دلفاردی مسیح

دلفاردی مسیح

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
اسکندری نسب سیاه کوهی ایمان

اسکندری نسب سیاه کوهی ایمان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صالحی هانیه

صالحی هانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مسلمی مهنی فاطمه

مسلمی مهنی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رئیسی پور ساعری فاطمه

رئیسی پور ساعری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مسلمی دولت آباد امیرحسین

مسلمی دولت آباد امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسفندیاری مهنی مجتبی

اسفندیاری مهنی مجتبی

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
محمدی سلیمانی ملیکا

محمدی سلیمانی ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
امیری زهرا

امیری زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سعیدی گراغانی زهرا

سعیدی گراغانی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نبوی راینی نازنین السادات

نبوی راینی نازنین السادات

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
بهرآسمانی حجت

بهرآسمانی حجت

زيست شناسي دريا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حاتمی بهنام

حاتمی بهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سنجری بنستانی اشکان

سنجری بنستانی اشکان

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
خضری قرائی امیرسعید

خضری قرائی امیرسعید

حقوق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
صالحی سربیژن سارا

صالحی سربیژن سارا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فهیمی فاطمه

فهیمی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امیری امیرعباس

امیری امیرعباس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آفتابی فاطمه

آفتابی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شریف پور ساجده

شریف پور ساجده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسینی ساجده السادات

حسینی ساجده السادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
هاشمی غزال

هاشمی غزال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قادری رمازی فاطمه

قادری رمازی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رفیعی سربیژن ریحانه

رفیعی سربیژن ریحانه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کریمی نمچ امیرمحمد

کریمی نمچ امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شهابی شهربانو

شهابی شهربانو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اقتدارنژاد پوریا

اقتدارنژاد پوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهراسمانی کوهستانی فاطمه

بهراسمانی کوهستانی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شیخ حسینی لری مصطفی

شیخ حسینی لری مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ملائی ماران فاطمه

ملائی ماران فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
محمدرضائی محمدرضا

محمدرضائی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سالاری پور زهرا

سالاری پور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
طهماسبی الهام

طهماسبی الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زحمت کشان فاطمه

زحمت کشان فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سعیدی گراغانی علی

سعیدی گراغانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
روزپیکر مرتضی

روزپیکر مرتضی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رودباری محمدسعید

رودباری محمدسعید

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدی ساردو زهرا

محمدی ساردو زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
گروهی ساردو کوثر

گروهی ساردو کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مسلمی مهنی فرزانه

مسلمی مهنی فرزانه

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قاسمی رمون ساره

قاسمی رمون ساره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سهرنی ملیکا

سهرنی ملیکا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پورمیرانی مهران

پورمیرانی مهران

جغرافيا|دانشگاه جيرفت | نوبت دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
سالاری زاده گروه نیوشا

سالاری زاده گروه نیوشا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صالحی سربیژن زهرا

صالحی سربیژن زهرا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سعیدی گراغانی رضا

سعیدی گراغانی رضا

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مشایخی ساردو محمد

مشایخی ساردو محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
امیری علی اصغر

امیری علی اصغر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صنعتی صائب

صنعتی صائب

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
پورخواجوئی سارا

پورخواجوئی سارا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدی سلیمانی زهرا

محمدی سلیمانی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حیدری دلفاردی علیرضا

حیدری دلفاردی علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسینی کهنوج سیدمحمدجواد

حسینی کهنوج سیدمحمدجواد

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
لرمحمدحسنی علی

لرمحمدحسنی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
جعفری نیا فاطمه

جعفری نیا فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مقبلی هنزائی محمد زمان

مقبلی هنزائی محمد زمان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدی انائی سارا

محمدی انائی سارا

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نخعی کمیل

نخعی کمیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مطهری نژاد مهدی

مطهری نژاد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بدخشان دانیال

بدخشان دانیال

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صادقی مرین فهیمه

صادقی مرین فهیمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کریمی کیانا

کریمی کیانا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
لرجعفرآبادی فاطمه

لرجعفرآبادی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
حمزه ای زهرا

حمزه ای زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سلطانی رمون محمدامین

سلطانی رمون محمدامین

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
دهقان امیررضا

دهقان امیررضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
ذوالفقاری زهرا

ذوالفقاری زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
میجانی زهرا

میجانی زهرا

صنايع دستي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

هنر
گنجی پور عامر

گنجی پور عامر

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
افشارمنش زهرا

افشارمنش زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امیرافضلی عاطفه

امیرافضلی عاطفه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حیدری لری سعید

حیدری لری سعید

باستان شناسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
سنجری بنستانی امیررضا

سنجری بنستانی امیررضا

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سعیدی گراغانی محمد امین

سعیدی گراغانی محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرهادزاده شکوفه

فرهادزاده شکوفه

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سعیدی ساردوئی ابوالفضل

سعیدی ساردوئی ابوالفضل

زمين شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رودباری هانیه

رودباری هانیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کریمی نمچ امیرعباس

کریمی نمچ امیرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
میرکهنوج امیرحسین

میرکهنوج امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مشایخی پور ساردوئی فاطمه

مشایخی پور ساردوئی فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
صباحی گراغانی فاطمه

صباحی گراغانی فاطمه

باستان شناسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پورمشایخی مهرداد

پورمشایخی مهرداد

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
پورمنعمی محمدعلی

پورمنعمی محمدعلی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امیری نژاد محمدحسین

امیری نژاد محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شفیعی علی اکبر

شفیعی علی اکبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ناصری ملیکا

ناصری ملیکا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عادلی ساردو حسین

عادلی ساردو حسین

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خانی احمدرضا

خانی احمدرضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
افشاری پور ساجده

افشاری پور ساجده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بدرود امیرحسین

بدرود امیرحسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سالاری چینه لعیا

سالاری چینه لعیا

مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
کریمی مسکونی علیرضا

کریمی مسکونی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مشایخی ادیب

مشایخی ادیب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاریابی نگار

فاریابی نگار

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
میرشکاری حسام الدین

میرشکاری حسام الدین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زمانی علی

زمانی علی

امار|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نصیری بزنجانی شمیم

نصیری بزنجانی شمیم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سنجری فرد علیرضا

سنجری فرد علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حیدری دلفارد مهدی

حیدری دلفارد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مشایخی فاطمه

مشایخی فاطمه

فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
وافره کوهستانی فاطمه

وافره کوهستانی فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
سالارکریمی ام البنین

سالارکریمی ام البنین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ابرهام عاطفه

ابرهام عاطفه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سالاری نسیم

سالاری نسیم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
به نژاد محدثه

به نژاد محدثه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حسینی کهنوج سیده مهلا

حسینی کهنوج سیده مهلا

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رضایی زاده فاطمه

رضایی زاده فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سلیمانی دامنه عرفان

سلیمانی دامنه عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شهریاری سرحدی محمدحسام

شهریاری سرحدی محمدحسام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
کریمی علیرضا

کریمی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خواجه محمدرضا

خواجه محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مشایخی ساردو عاطفه

مشایخی ساردو عاطفه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عابدی پورراینی فاطمه

عابدی پورراینی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امیری پور اسماء

امیری پور اسماء

تاريخ|دانشگاه جيرفت | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
افشاری پور علی

افشاری پور علی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
امیریان رضا

امیریان رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عبدالهی کلرود مریم

عبدالهی کلرود مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اعظمی ساردویی محمدامین

اعظمی ساردویی محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
کریمی نمچ سعید

کریمی نمچ سعید

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بالانج پور ام البنین

بالانج پور ام البنین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پیراسته اسماء

پیراسته اسماء

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سیفی یاسمن

سیفی یاسمن

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محسنی سجاد

محسنی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ملایی سربیژن علیرضا

ملایی سربیژن علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ملائی عرفان

ملائی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
افشارمنش فاطمه

افشارمنش فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جهان بین محمدمهدی

جهان بین محمدمهدی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
امیری معصومه

امیری معصومه

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدی نفیسه

محمدی نفیسه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سعیدی نرگس

سعیدی نرگس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاریابی ساناز

فاریابی ساناز

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کریمی معظمه

کریمی معظمه

جغرافيا|دانشگاه جيرفت | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سلیمانی دامنه فاطمه

سلیمانی دامنه فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعیدی گراغانی فاطمه

سعیدی گراغانی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سعیدی گراغانی یاسمن

سعیدی گراغانی یاسمن

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رئیسی فائزه

رئیسی فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
افکانه ریحانه

افکانه ریحانه

زبان وادبيات فارسي|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شهابی مسکون زهرا

شهابی مسکون زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قلندرنژاد علیرضا

قلندرنژاد علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شفیعی نژاد فاطمه

شفیعی نژاد فاطمه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهنی پور نراب فاطمه

مهنی پور نراب فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مولائی مقبلی امیرعباس

مولائی مقبلی امیرعباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قلمی اسفندقه امیرحسین

قلمی اسفندقه امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نظری مهروئیه محمدمهدی

نظری مهروئیه محمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موحدی نژاد فاطمه

موحدی نژاد فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عرب سربیژن یاسین

عرب سربیژن یاسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ریگ آبادی فاطمه

ریگ آبادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کردستانی غزاله

کردستانی غزاله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کمالی مسکونی صدف

کمالی مسکونی صدف

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحیمی صدرا

رحیمی صدرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحی سربیژن سبحان

صالحی سربیژن سبحان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسفندیاری مهنی عاطفه

اسفندیاری مهنی عاطفه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امیری دومار ندا

امیری دومار ندا

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
درینی زهرا

درینی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سنجری نژاد محدثه

سنجری نژاد محدثه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدیوسفی جشار فاطمه

احمدیوسفی جشار فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
راینی سرجازی مینا

راینی سرجازی مینا

مردم شناسي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نسب پور ملایی احسان

نسب پور ملایی احسان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پاریاب ابوالفضل

پاریاب ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مشایخی محمد

مشایخی محمد

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سنجری بشارحسین

سنجری بشارحسین

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
توفیقی نژاد محدثه

توفیقی نژاد محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سنجری امین حسین

سنجری امین حسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاهمرادی ده شاوردی معظمه

شاهمرادی ده شاوردی معظمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهریاری کوتک امیررضا

شهریاری کوتک امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدی رقیه

محمدی رقیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بدخشان ابوالفضل

بدخشان ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امانی زارین محمدمهدی

امانی زارین محمدمهدی

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حیدری نجمه

حیدری نجمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آسیابر امیرحمزه

آسیابر امیرحمزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قاسمی نژاد محمدمهدی

قاسمی نژاد محمدمهدی

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بلوچ شهریاری رامین

بلوچ شهریاری رامین

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مختاری نیایش

مختاری نیایش

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاریابی زهرا

فاریابی زهرا

اقتصاد|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شیروانی فهیمه

شیروانی فهیمه

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سالاری امیرمرتضی

سالاری امیرمرتضی

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عسکرپور ساجده

عسکرپور ساجده

جغرافيا|دانشگاه جيرفت | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شیروانی یسنا

شیروانی یسنا

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهشتری زاده آیدا

دهشتری زاده آیدا

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حیدری دلفارد سجاد

حیدری دلفارد سجاد

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
برموز عاطفه

برموز عاطفه

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قاسمی امیرحسین

قاسمی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
تناور فاطمه

تناور فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کاظمی اسکری مینا

کاظمی اسکری مینا

مهندسي برق|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدی نمچ هلیا

احمدی نمچ هلیا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کمالی فاطمه

کمالی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شهریاری سرحدی نگین

شهریاری سرحدی نگین

جغرافيا|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عارفی مسکونی اشکان

عارفی مسکونی اشکان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رفیعی فرساد

رفیعی فرساد

مهندسي برق|دانشگاه جيرفت | محروم-بومي جنوب استان کرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شریفی محمدعلی

شریفی محمدعلی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سیدی نگین

سیدی نگین

ارتباطتصويري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
اسفندیاری مهنی عرفان

اسفندیاری مهنی عرفان

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بحرینی عرفان

بحرینی عرفان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | محروم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شمس الدینی لری فاطمه

شمس الدینی لری فاطمه

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
افتخاری کنزرکی امیرمحمد

افتخاری کنزرکی امیرمحمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
دهقان پور فاطمه

دهقان پور فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
امیری سارا

امیری سارا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 3:30:49 PM
Menu