فيروزكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فيروزكوه

یوسفی کیفته حسام

یوسفی کیفته حسام

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

5سال کانونی / 81 آزمون

زبان
نعمت زاده الهه

نعمت زاده الهه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
چهارپاشلو مریم

چهارپاشلو مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
پازکی مطلق زهرا

پازکی مطلق زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
ایلکا محمد رضا

ایلکا محمد رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
رحیمیان واسکسی فاطمه

رحیمیان واسکسی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خلیل ارجمندی حامد

خلیل ارجمندی حامد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حسینی سیده مهشید

حسینی سیده مهشید

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدی محمد

محمدی محمد

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
گوهری زهرا

گوهری زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بابایی فاطمه

بابایی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شفیعی نوریه

شفیعی نوریه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
5/29/2023 10:14:33 AM
Menu