رباط كريم

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رباط كريم

حکمت علی

حکمت علی

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
لشگری امیر

لشگری امیر

مهندسي برق|دانشگاه قم | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
لطفی کلخوران سمیه

لطفی کلخوران سمیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نوروزی محمد

نوروزی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نوروزی ده مجنونی شکیبا

نوروزی ده مجنونی شکیبا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضایی زاده ساحل

رضایی زاده ساحل

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضایی ورزقانی علیرضا

رضایی ورزقانی علیرضا

امار|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رحیمی وره نو محمد مهدی

رحیمی وره نو محمد مهدی

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
نوری مرتضی

نوری مرتضی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نعمتی متین

نعمتی متین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جعفری امیدرضا

جعفری امیدرضا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قاسمی علی

قاسمی علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صمیم صحت خواه فاطمه

صمیم صحت خواه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زمانیان امیرمحسن

زمانیان امیرمحسن

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
یعقوبی فر غزال

یعقوبی فر غزال

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

5سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسینعلی پورقمرلکی مهدی

حسینعلی پورقمرلکی مهدی

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جلیلی سیلاب امیررضا

جلیلی سیلاب امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ایازی نصر ابادی سید امیر

ایازی نصر ابادی سید امیر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علی خانی مرضیه

علی خانی مرضیه

مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارعی حسین

زارعی حسین

فيزيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خراسانی مهدیه

خراسانی مهدیه

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هانی مهدی

هانی مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پوررضالل کایی زهرا

پوررضالل کایی زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آزادی مقدم زهرا

آزادی مقدم زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بیرانوند امیررضا

بیرانوند امیررضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قهرمانی نیلوفر

قهرمانی نیلوفر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قربانی احمد

قربانی احمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طاهری علی

طاهری علی

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
یعقوبی علی

یعقوبی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/7/2023 5:16:00 AM
Menu