شهر قدس

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شهر قدس

جعفری سید محمد

جعفری سید محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 124 آزمون

ریاضی
بجوانی مهدیه

بجوانی مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
سلیمی رضا

سلیمی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
کاری قاشقای زهرا

کاری قاشقای زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
پورکاظمی سهیل

پورکاظمی سهیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
نظری فاطمه

نظری فاطمه

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
منتشلو زهرا

منتشلو زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
صفری جعفرآباد پیمان

صفری جعفرآباد پیمان

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
آقاجانی خشک دشتی زهرا

آقاجانی خشک دشتی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
امیری سروش

امیری سروش

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
زندلاف احمدسرانی آیدا

زندلاف احمدسرانی آیدا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
عزتی سیدمحمدرضا

عزتی سیدمحمدرضا

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
قدیمی رعنا

قدیمی رعنا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

زبان
شجاعی رامتین

شجاعی رامتین

مديريت صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
نورالهی عنبران محمد

نورالهی عنبران محمد

مهندسي برق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
احمدی دلوئی الهام

احمدی دلوئی الهام

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنر | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
دوست محمدی نیلوفر

دوست محمدی نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
هدایتی سیاهمزگی فاطمه

هدایتی سیاهمزگی فاطمه

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
دابوئیان طبری سید حسام الدین

دابوئیان طبری سید حسام الدین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ستاری محمدمهدی

ستاری محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قربانی فائزه

قربانی فائزه

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
ذوالفقاری مائده

ذوالفقاری مائده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عباس پور قلعچه فرزانه

عباس پور قلعچه فرزانه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
طلایی محمد

طلایی محمد

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
گرزی مهدی

گرزی مهدی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شجاعی علی آبادی محمدمسعود

شجاعی علی آبادی محمدمسعود

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عظیمی محدثه

عظیمی محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
غلام زاده فاطمه

غلام زاده فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
علیخانی نیما

علیخانی نیما

مترجمي زبان الماني|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

زبان
دلشاد لاله دشتی الهه

دلشاد لاله دشتی الهه

جامعه شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
قبادی قیزقابان ساعده

قبادی قیزقابان ساعده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پیرنیا عنبران امیرحسین

پیرنیا عنبران امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
نوری قشلاقی مهسا

نوری قشلاقی مهسا

مهندسي برق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
سیفی پور نقنه سارینا

سیفی پور نقنه سارینا

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
هلیلی موگوئی فاطمه

هلیلی موگوئی فاطمه

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
رحمانی دنیا

رحمانی دنیا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
هنرمند عیسی لو میلاد

هنرمند عیسی لو میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آهنی نیما

آهنی نیما

علوم ورزشي|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پایدار امیرحسین

پایدار امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
طاهری همت زیبا

طاهری همت زیبا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
علی محمد زاده الناز

علی محمد زاده الناز

زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
میرزایی ابراهیم

میرزایی ابراهیم

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
لقمانی مبینا

لقمانی مبینا

معماري داخلي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
علی زاده لیلا

علی زاده لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرادی لنبر امیرحسین

مرادی لنبر امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
علیزاده زهرا

علیزاده زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فعلی نگین

فعلی نگین

گياه پزشکي|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رحمانپور کلوری محمداحسان

رحمانپور کلوری محمداحسان

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

زبان
فیضیان فاطمه

فیضیان فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
خزلی زهرا

خزلی زهرا

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فضلعلی نرگس

فضلعلی نرگس

مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
خرقانی مرتضی

خرقانی مرتضی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
جعفری امیرمحمد

جعفری امیرمحمد

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
محبی مهدی

محبی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسلامی ریحانه

اسلامی ریحانه

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
رمضانی مهدی

رمضانی مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
خداوندلو مهدی

خداوندلو مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رحمتی فاطمه

رحمتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرداعتماد زهرا

فرداعتماد زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صحبت زاده مرتضی

صحبت زاده مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رضایی زهرا

رضایی زهرا

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شعبانی شقایق

شعبانی شقایق

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عباس زاده فاطمه

عباس زاده فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
احمدیان محدثه

احمدیان محدثه

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
اسماعیلی گنهرانی مجید

اسماعیلی گنهرانی مجید

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نظری حمیدرضا

نظری حمیدرضا

مهندسي حمل ونقل ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فرمانبردار لارمائی زیبا

فرمانبردار لارمائی زیبا

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اکبری فرشته

اکبری فرشته

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
دشتی سحر

دشتی سحر

مديريت دولتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قربانی محمد

قربانی محمد

مديريت دولتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
جهانگیر امیرحسین

جهانگیر امیرحسین

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صالحی رجبی مائده

صالحی رجبی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عظیمی نگین

عظیمی نگین

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سولتی خلف بادام علیرضا

سولتی خلف بادام علیرضا

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
یعقوبی مهرناز

یعقوبی مهرناز

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سیاری تملی علی

سیاری تملی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلمانی فاطمه

سلمانی فاطمه

علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خطیبی احسان

خطیبی احسان

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
طالبی پور مامودان حسین

طالبی پور مامودان حسین

هتلداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عبدی زهرا

عبدی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رحیم پور گلستان مصطفی

رحیم پور گلستان مصطفی

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ظروفی آذر امیرحسین

ظروفی آذر امیرحسین

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نوربخش زهرا

نوربخش زهرا

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
غلامی مهسا

غلامی مهسا

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پوراصغر پریا

پوراصغر پریا

مهندسي موادومتالورژي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فرج زاده لیلا

فرج زاده لیلا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
همتی مهسا

همتی مهسا

شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلامی معصومه

غلامی معصومه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قاسمی برلیان رویا

قاسمی برلیان رویا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بهرامی نژادزردار شیلا

بهرامی نژادزردار شیلا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
احمدی گورجی فاطمه

احمدی گورجی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
روحی فرناز

روحی فرناز

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نیتی فرید سحر

نیتی فرید سحر

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسینی سیده سمیرا

حسینی سیده سمیرا

مديريت دولتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حجتی طالمی مبینا

حجتی طالمی مبینا

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جعفر نژاد معصومه

جعفر نژاد معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مردانه جهان تیغ مبینا

مردانه جهان تیغ مبینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهماندوست صومعه سرائی زهرا

مهماندوست صومعه سرائی زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فرهادی کلور معصومه

فرهادی کلور معصومه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
کیانی هانیه

کیانی هانیه

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ملاخلیلی زینب

ملاخلیلی زینب

جامعه شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
آقاخانی حامد

آقاخانی حامد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
آقازاده سیده زهرا

آقازاده سیده زهرا

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اصغری گیتا

اصغری گیتا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
چراغی احسان

چراغی احسان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آقائی گلیجان محمد

آقائی گلیجان محمد

حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حبیبی عنبران آیدا

حبیبی عنبران آیدا

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
الماسی مریم

الماسی مریم

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
علی اصغری زهرا

علی اصغری زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ارژنگ صحنه نسیم السادات

ارژنگ صحنه نسیم السادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صفری نگین

صفری نگین

مهندسي معماري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهیم پور مهدیه

ابراهیم پور مهدیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
منصوری مهیار

منصوری مهیار

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کریمی حجاز پریسا

کریمی حجاز پریسا

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نیک نام نسرین

نیک نام نسرین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پورمحسن امیری نگار

پورمحسن امیری نگار

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مصطفوی مریم سادات

مصطفوی مریم سادات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زارعی مهدی

زارعی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
برزین محمدمهدی

برزین محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اصغری صفدر فاطمه

اصغری صفدر فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بخشی فاطمه

بخشی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
واعظی حلم سید امیر محمد

واعظی حلم سید امیر محمد

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بیات جوزانی محمد

بیات جوزانی محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بهمن اصفهانی دانیال

بهمن اصفهانی دانیال

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شاه نظری زینب

شاه نظری زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باقری میشنی فاطمه

باقری میشنی فاطمه

گردشگري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کیهان افسانه

کیهان افسانه

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معزی همپا حسین

معزی همپا حسین

فلسفه وعرفان اسلامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
علیزاده گیوی محیا

علیزاده گیوی محیا

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احمدی مهر فریما

احمدی مهر فریما

مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قدیانی رقیه

قدیانی رقیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
رحمانی میترا

رحمانی میترا

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
گلشنی زهرا

گلشنی زهرا

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آگنج محمد

آگنج محمد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
معصومی مهنا

معصومی مهنا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اکرمی شهباز فاطمه

اکرمی شهباز فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تقی زاده تجن رضا

تقی زاده تجن رضا

مديريت دولتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اشکور کیائی امیرمحمد

اشکور کیائی امیرمحمد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسماعیل پورامیر کوثر

اسماعیل پورامیر کوثر

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تاجیک پریسا

تاجیک پریسا

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
میرباقری لاهرودی فرشته

میرباقری لاهرودی فرشته

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قدیانلو مینا

قدیانلو مینا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زینه سیده ستاره

زینه سیده ستاره

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سلیمی توتشامی سارا

سلیمی توتشامی سارا

جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
علی زاده مغانلو شیوا

علی زاده مغانلو شیوا

فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فلاحی فاطمه

فلاحی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
یادگاری امیرحسین

یادگاری امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خانعلی زاده اینی حمیدرضا

خانعلی زاده اینی حمیدرضا

تاريخ|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جابری علیرضا

جابری علیرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
انصاری چشمه فرد علی

انصاری چشمه فرد علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مظفری مهسا

مظفری مهسا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قشلاقی ثمرین علی

قشلاقی ثمرین علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مقدم پریسا

مقدم پریسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بسطامی نرگس

بسطامی نرگس

تاريخ|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غزاله علی

غزاله علی

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهزادی فروغ امیرحسین

بهزادی فروغ امیرحسین

تاريخ|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدیاری کیانا

محمدیاری کیانا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهری بهاره

مهری بهاره

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غلامی مریم

غلامی مریم

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نصیری کوسجی امیررضا

نصیری کوسجی امیررضا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهدی لک مهدی

مهدی لک مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کرمی بنماران نسیم

کرمی بنماران نسیم

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افشار فاطمه

افشار فاطمه

مشاوره|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آبائی فاطمه

آبائی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محسنی فتیده الهه

محسنی فتیده الهه

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علی پور رقیه

علی پور رقیه

مديريت کسب وکارهاي کوچک|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائی صحرا

رضائی صحرا

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
همتی کلوری زهرا

همتی کلوری زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودی نسترن

محمودی نسترن

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی غزاله

محمدی غزاله

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانش مهر مصلح

دانش مهر مصلح

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اللهیاری علی آبادی زهرا

اللهیاری علی آبادی زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دولتی نگار

دولتی نگار

مهندسي پزشکي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هاشمی فاطمه

هاشمی فاطمه

زبان روسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
بختیاری امیرمحمد

بختیاری امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فضلی سردهائی فاطمه

فضلی سردهائی فاطمه

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امیرزاده صباسادات

امیرزاده صباسادات

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عباسی چمنی فاطمه

عباسی چمنی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عسگرپورجلیسه مرجان

عسگرپورجلیسه مرجان

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلامشاهی آتنا

غلامشاهی آتنا

مديريت کسب وکارهاي کوچک|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عظیمی نرگس

عظیمی نرگس

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجیلو حنانه

حاجیلو حنانه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دشتی نگین

دشتی نگین

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امیروداعی حسین

امیروداعی حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نیک بین صداقتی آتنا

نیک بین صداقتی آتنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بابائی چشمه کبودی محسن

بابائی چشمه کبودی محسن

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاپوری ارانی نوید

شاپوری ارانی نوید

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
برزگران میثم

برزگران میثم

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسمعیلی گیلوائی دانیال

اسمعیلی گیلوائی دانیال

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اصفهانی شیما

اصفهانی شیما

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسعدی محیا

اسعدی محیا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بیرنگ فاطمه

بیرنگ فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کریمی شاهرخ

کریمی شاهرخ

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قدرتی سراسکان محمد

قدرتی سراسکان محمد

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نوروزی سینا

نوروزی سینا

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کاجاوی کلور حدیثه

کاجاوی کلور حدیثه

علوم تربيتي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شهبازی امید

شهبازی امید

اقتصاد|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستمی کمال آباد مهرداد

رستمی کمال آباد مهرداد

گردشگري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
تیرنژاد فاطمه

تیرنژاد فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
میرزائی زهرا

میرزائی زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امامقلی نگار

امامقلی نگار

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دانیالی سراسکان امیرحسین

دانیالی سراسکان امیرحسین

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زمردی کنگاوری سپیده

زمردی کنگاوری سپیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اردستانی زاده گلرخ

اردستانی زاده گلرخ

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
لطفی محدثه

لطفی محدثه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سعادت نیا علی

سعادت نیا علی

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ارسی خانی فاطمه

ارسی خانی فاطمه

زبان وادبيات الماني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
منصوری آرمان

منصوری آرمان

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهدوی اصل محمد

مهدوی اصل محمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بدرلو رقیه

بدرلو رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
آقائی اصل امیرحسن

آقائی اصل امیرحسن

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اکبرزاده مشنق رضا

اکبرزاده مشنق رضا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/2/2023 3:35:36 PM
Menu