كوچصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كوچصفهان

جعفرزاده

جعفرزاده

علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
صادقى تورانسرايى

صادقى تورانسرايى

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
5/30/2023 4:54:14 AM
Menu