شهرك سهند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شهرك سهند

سيدلر فاطمى

سيدلر فاطمى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
قلبى

قلبى

شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صفائى منش

صفائى منش

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
انسان آيلار

انسان آيلار

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بخشى فاطمه

بخشى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
تيمورى

تيمورى

علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نژادى بابادانى

نژادى بابادانى

مهندسي پليمر | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
باغشمالى

باغشمالى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قلى زاده

قلى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبدالملكى

عبدالملكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يارى

يارى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
علمى

علمى

مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قاسم پور

قاسم پور

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حامد

حامد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسفنديارى گرگر

اسفنديارى گرگر

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كرباسى

كرباسى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تقى زاده ميلانى

تقى زاده ميلانى

فرش | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
مجنونى آلقو

مجنونى آلقو

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/1/2023 6:50:24 AM
Menu