داران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر داران

حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بديعى دارانى

بديعى دارانى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تركيان دمنه

تركيان دمنه

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
طالبى نهرخلجى

طالبى نهرخلجى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جوزى

جوزى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خزايى خويگانى

خزايى خويگانى

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
داوودى

داوودى

فرش | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
افشارى

افشارى

علوم سياسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خود سيانى

خود سيانى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مترجمي زبان الماني | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
احمدى

احمدى

شيمي محض | دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
تركيان

تركيان

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رجبى انالوجه

رجبى انالوجه

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سوادكوهى

سوادكوهى

امار | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مديريت صنعتي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خزائى

خزائى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

اقتصاد | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/3/2023 4:40:11 AM
Menu