آباده

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر آباده

حيدرى مجتبى

حيدرى مجتبى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

11سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
نعمت الهى مجيد

نعمت الهى مجيد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
موسوى سيد امير حسين

موسوى سيد امير حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نعمت الهى

نعمت الهى

مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
خسروانيان محسن

خسروانيان محسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نقيب

نقيب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نبئى

نبئى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
دهقانى على

دهقانى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
تقوى ابراهيم

تقوى ابراهيم

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
چوبينه

چوبينه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي صنايع | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
فرخى

فرخى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نصير پور محمد مهدى

نصير پور محمد مهدى

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اسلامى پور

اسلامى پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مرادپورشورباخلو

مرادپورشورباخلو

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
منصورى پرنيان

منصورى پرنيان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
يزدان پناه مرتضى

يزدان پناه مرتضى

نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

هنر
يادگار پور ابوالفضل

يادگار پور ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سمرقندى

سمرقندى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كاوه

كاوه

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رعيتى

رعيتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ملائى

ملائى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رجائى

رجائى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محبى

محبى

مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عبداله زاده

عبداله زاده

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سليمان پور سروين

سليمان پور سروين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شمشيرى شورباخورلو

شمشيرى شورباخورلو

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كريمى فاطمه

كريمى فاطمه

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نعمت الهى

نعمت الهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميرزائى امير آباد

ميرزائى امير آباد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارعى زهرا

زارعى زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جان نثارمحمد

جان نثارمحمد

گياه پزشکي | دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فيلى

فيلى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت زرين دشت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تدريسى آزاد

تدريسى آزاد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اعرابى

اعرابى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فيلى

فيلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صلحى

صلحى

حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت صنعتي | دانشگاه اصفهان | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بنى اسدى

بنى اسدى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
كياسى

كياسى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
روشن ضمير

روشن ضمير

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سليمى شورباخورلو

سليمى شورباخورلو

مهندسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فيروزمكان

فيروزمكان

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آريا

آريا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سعادت

سعادت

مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سليمى شورباخورلو

سليمى شورباخورلو

مهندسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خجسته

خجسته

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هوش بر

هوش بر

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نظرى على

نظرى على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ايمانى شور باخورلو

ايمانى شور باخورلو

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حكيمى

حكيمى

فقه وحقوق اسلامي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
توكل

توكل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فسا | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

مردم شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فرامرزى

فرامرزى

فيزيک | دانشگاه فسا | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
يزدانى زهرا

يزدانى زهرا

روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بهرام پور

بهرام پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قدرتى زاده

قدرتى زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي مکانيک | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خوش نياز پير كوهى محمد رضا

خوش نياز پير كوهى محمد رضا

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جابرى معين

جابرى معين

مهندسي برق | دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سجادى

سجادى

مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاصلى حقيقت حديث

حاصلى حقيقت حديث

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
باربد

باربد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پاسدار مقام

پاسدار مقام

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مقامى

مقامى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
خسروى محمد

خسروى محمد

روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمى پور

فاطمى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
متقى

متقى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فدائى صدر

فدائى صدر

فيزيک | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كريميان كورش

كريميان كورش

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | محروم-بومي فارس محل خدمت اوز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چرپانلو

چرپانلو

مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفى خانى

صفى خانى

روانشناسي | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پور على

پور على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تقى ملائى

تقى ملائى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ايزدى عليرضا

ايزدى عليرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تدين

تدين

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسامى

حسامى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائيان

رضائيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

باستان شناسي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ايزدى

ايزدى

روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رجائى

رجائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجى

حاجى

تاريخ | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نعمت الهى

نعمت الهى

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ايستاده

ايستاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كوثرى

كوثرى

روانشناسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
باقرى فراغه

باقرى فراغه

مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
وزيرى فرد

وزيرى فرد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جنتى

جنتى

جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شفيعى

شفيعى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

جغرافيا | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ثانى

ثانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اقليدى

اقليدى

امار | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نجفى علمدارلو

نجفى علمدارلو

مهندسي موادومتالورژي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كامروا

كامروا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه شيراز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بصيرى

بصيرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بهراميان

بهراميان

مهندسي شهرسازي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسدالهى

اسدالهى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عزيز خانى

عزيز خانى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مسرور كوهنجانى

مسرور كوهنجانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قره ويسى شورباخورلو

قره ويسى شورباخورلو

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
مغانلو

مغانلو

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي | دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نعمت الهى

نعمت الهى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ناظمى امير سالار

ناظمى امير سالار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بابائى پيمان

بابائى پيمان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مددکاري اجتماعي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
لطفى

لطفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نفرى

نفرى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مومن

مومن

اقتصاد | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

علوم ورزشي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
منصورى

منصورى

امار | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/31/2023 10:08:57 PM
Menu